Bij de Les — Jrg. 11 (juni 2015) nr. 5

05 Colofon / Redactioneel

06 De mentor als loopbaancoach?
Joost Zonneveld
Omdat de wereld van de techniek voor veel jongeren relatief onbekend is, vindt TechniekTalent.nl het van belang dat mentoren het actuele beeld van werken in de snel veranderende technische sector goed overbrengen.

10 Kort nieuws

12 Oriëntatieproject Noord
Marieke Snippe
Na je diploma nog steeds niet weten wat je wilt studeren? Met dit probleem worstelen verschillende jongeren. Het Oriëntatieproject Noord begeleidt hen bij het leren kiezen.

15 Column door Christel Isphording

16 De belevingswereld van de studiekiezer
Tom Dekker
Een passende studiekeuze maken lijkt voor een grote groep jongeren een onmogelijke uitdaging. In dit artikel vertelt Tom Dekker over één aspect van studiekeuzestress: de verwachte impact van een studiekeuze.

18 Zomerscholen tegen zittenblijven
Sytse Faber, Greetje Timmerman & Anne Kievitsbosch
In de zomervakantie twee weken hard aan de slag om een achterstand weg te werken: in de zomer van 2013 en 2014 organiseerden de VO-raad en CNV Onderwijs ‘zomerscholen’. Hoe effectief was deze interventie?

21 Vaardig op stage
Ellen Reehorst
Wie belangrijke sociale werknemersvaardigheden mist, komt op stage of tijdens de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) nogal eens in de problemen. Dat kost de school veel tijd en energie.

22 Cartoon door Leen Baars

24 In gesprek met leerlingen over terrorisme
Anita Risseeuw
De normale menselijke reactie op de aanslagen in Parijs en Kopenhagen van begin dit jaar is natuurlijk afschuw en afkeuring. Maar hoe reageer je op leerlingen die de aanslagen niet afkeuren of misschien zelfs wel toejuichen?

28 Mentoren, verenigt u!
Lucas Hoeve & Evert Koek
De Taakgroep Mentoraat heeft de ambitie om de positie van de mentor te versterken. Lucas Hoeve en Evert Koek geven een toelichting.

29 Energizer door Ivo Mijland

30 Terugblik jubileumcongres NVS-NVL
Redactie
Donderdag 9 april vierde de NVS-NVL haar vijftigjarig bestaan in Tivoli te Utrecht. Hier de meest prikkelende uitspraken van de zes sprekers, aangevuld met uw visie op het onderwijs in 2025, weergegeven op de Wand van de Toekomst.

34 Voorsorteren op afstromen
Frits Pals
Docent Frits Pals zag op basis van eigen onderzoek dat er 75% kans is op afstroming als een vwo 4-scholier gemiddeld lager dan een zes staat voor geschiedenis en aardrijkskunde.

36 Wel of niet naar het buitenland?
Guus Staats
Welke motieven hebben scholieren om voor een studie of tussenjaar in het buitenland te kiezen? Welke informatiebehoefte hebben ze bij hun voorbereiding? Researchned onderzocht dit in opdracht van EP-Nuffic.

38 Om naar uit te zien