Bij de les — Jrg. 11 (januari 2015) nr. 1

5 Colofon / Redactioneel

6 Tussenjaar
Daniëlle Vogels
Een goed tussenjaar is een waardevolle extra voorbereiding op het hoger onderwijs. Daarom is voorlichting over de opbrengsten, mogelijkheden en risico’s van een tussenjaar nuttig voor alle havo- en vwo-leerlingen.

8 Kort nieuws

12 Drijfzand op Bonaire
Maartje Hendrikse
Maartje Hendrikse vertrok naar Bonaire en ging daar vanuit het Expertisecentrum Onderwijs Zorg aan de slag op de Scholengemeenschap Bonaire.

15 Column
Annemiek Jonker

16 Vooruitblik NVS-NVL jubileumcongres

19 Studie in Cijfers
Marc Thomassen
Hoe kom je aan betrouwbare en objectieve informatie over mbo-opleidingen en kansen op werk?

21 Ridder in de Orde van LOB

22 Loopbaancompetenties op Curaçao
Hermien Miltenburg
Het LOB-traject op Curaçao zit in de lift, maar er is veel ruimte voor verbetering. Hermien Miltenburg en Joop de Leur gaven er trainingen aan alle betrokkenen bij dit proces, ook ouders en leerlingen.

24 Ontheemde Poolse jongeren
Truda Zijp
In Nederland wonen meer dan honderdduizend Polen. Het merendeel is arbeidsmigrant. De kinderen gaan hier naar school. Hoe is het voor ze in Nederland? Hoe vangen scholen deze jongeren op?

26 Lessen in geluk
Jacqueline Boerefin en Ad Bergsma
Als een leerling niet lekker in zijn vel zit, lijden zijn leerprestaties daaronder. Andersom werkt het ook: als de leerprestaties teleurstellen, lijdt het welbevinden. Deze negatieve spiraal kun je ombuigen door aandacht te besteden aan het werkplezier van docenten en het welbevinden van leerlingen.

28 Cartoon
Leen Baars

31 Terugblik Dag van de Zorgcoördinator

32 Techniek in het buitenland
Pim Wijers
Ook in het buitenland wordt er naarstig gezocht naar methodes om jongeren warm te maken voor techniek. In Vlaanderen startte in 2013 het transnationale project Techniek Ambassadeurs.

34 Studeren in Zweden
Marieke Snippe
Zweden is erg in trek onder internationale studenten. Ongeveer twintig procent van de nieuwe studenten komt uit het buitenland. Ook onder Nederlanders groeit de populariteit. Waarom kiezen studenten voor Zweden?

37 Energizer
Erno Mijland

38 Om naar uit te zien