Bij de les — jrg. 11 (februari 2015) nr. 2

5 Colofon / Redactioneel

6 Stressen over Zessen, een pleidooi voor middelmatigheid
Jeroen van Baar
Prestatiedruk neemt toe in het onderwijs. Leerlingen worden geacht beter te presteren en de zesjescultuur is al jaren geleden de das omgedaan. Maar hoe wenselijk is deze druk op de leerling?

8 Zat motivatie maar in een potje
Christel Isphording
‘Jongeren zijn best te motiveren, maar ze zoeken hun motivatie vooral op de manieren die volwassenen niet verwachten.’ Huub Nelis en Yvonne van Sark geven tips om motivatie te stimuleren.

10 Kort nieuws

12 Ik ben lui!
Anco van Moolenbroek
Gedragsbioloog Anco van Mooelenbroek beschrijft zes typen uitstellers en legt uit hoe je symptomen van procrastinatie kan bestrijden.

15 Laatste (!) Column
Martenjan Poortinga

16 TedExEdAm
Pim Wijers
Op 26 maart wordt de derde editie van TedxAmsterdamED gehouden in Amsterdam. Bij de Les spreekt met mede-oprichtster en curator Jessika Lynch.

18 Als vwo’er naar het hbo: een slimme keuze?
Marieke Snippe
Vwo’ers kiezen vaak voor een studie op de universiteit. Een terechte keuze of automatisme? Wanneer en hoe kan een hbo-opleiding voor vwo’er interessant zijn?

20 Vooruitblik NVS-NVL jubileumcongres

22 Blik op het Oosten 2
Christel Isphording
In Bij de les nr. 9 maakte u kennis met Daniel Kenyon-Jackson: wereldburger in wording. In dit vervolgartikel deelt hij zijn ervaring die hij opdeed als scholier in China.

25 Onderpresteren begrijpen? Luister naar de leerling
Rosa Martens en Jelle Jolles
Het oordeel van leerlingen over hun eigen schoolprestaties blijft te vaak buiten beeld, terwijl dit juist een belangrijke informatiebron is.

26 Cartoon
Leen Baars

30 Intrinsiek motiveren
Lisette Hornstra e.a.
In opdracht van HPC (trainings- en adviesbureau, opgericht door Herberd Prinsen) is er een literatuuronderzoek verricht naar de motivaiteproblematiek, speciaal in havo 4.

32 ‘Help, hoe zet ik die knop om?’
Nathalie de Heer-Heileboer
Je verwacht vooral in de bovenbouw, dat iedereen met open mond naar jouw mooie betoog zal luisteren. Helaas, de één kijkt stiekem op z’n mobiel, de ander uit het raam en de volgende heeft wel een open mond, maar dat komt door een grote gaap.

34 Talenten binnen de kunst
Marieke Snippe en Truda Zijp
Nederland heeft een breed aanbod aan kunstvakopleidingen. Hoeveel talent moet je hebben om toegelaten te worden? Hoe kun je je voorbereiden?

37 Energizer
Ivo Mijland

38 Om naar uit te zien