Bij de Les — Jrg. 10 (oktober 2014) Nr. 8

5  Colofon / Redactioneel
Marieke Snippe

6  Hoe krijg ik 4havo aan het werk?
Frans Ottenhof
Veel leerlingen vinden 4 havo een moeilijk jaar. Frans Ottenhof legt de knelpunten bloot én hij biedt directe verbeterpunten.

10  KORT NIEUWS
– Even voorstellen: de nieuwe hoofdredacteur
– Flinke daling startsalaris voor afgestudeerde hbo’s én mbo’s
– Middelbare scholen moeten leraren met alleen pabo-diploma inhuren|
– Persoonlijk budget professionalisering docent
– Gebrekkige kennis bij leraren over lesgeven met tablets
– Doorstroomatlas vmbo
– Actueel aanbod opleidingen
– Studiemateriaal en regional ondersteuningsaanbod beschikbaar voor aspirant-pabostudenten
– Omslag alcoholgebruik jongeren
– Loting voor populaire studies afgeschaft

12  Culturele diversiteit op het hbo
Johan Stevenhuijsen
Het gat tussen autochtone leerlingen en leerlingen met een niet-westerse achtergrond in het hoger onderwijs wordt qua uitval en rendement elk jaar groter. Hoe kunnen we die trend stoppen?

15  Waarderen!
COLUMN
Annemiek Jonker

17  Cyber Security
OPLEIDINGEN
Bij de Les besteedt regelmatig aandacht aan opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe ideeën op te doen, bij te blijven en vooral om leerlingen op de goede weg te krijgen.

18  Onderwijs in een superdiverse samenleving
Truda Zijp
Na ruim vijftig jaar lang immigranten te hebben opgenomen, blijkt in een aantal steden dat de oorspronkelijke bevolkingsgroep ineens tot de minderheden behoort. Wat betekent dat voor het onderwijs?

20  ‘A-girls’, meisjes met autism in het voortgezet onderwijs
Inge Verstraete
In het vo wordt een Autismespectrumstoornis bij meisjes nog vaak over het hoofd gezien. Inge Verstraete, autismespecialist in het vo, vertelt over de kenmerken en biedt oplossingen om het functioneren op school te ondersteunen.

24  Staatsexamen vo als extra kans / Maar hoe werkt het precies?
Marieke Snippe
Jaarlijks maken ruim 6000 jongeren gebruik van het staatsexamen vmbo, havo of vwo. Hoe werkt het?

26  ‘Wat heeft dit kind nodig?’ Samen werken aan passend onderwijs
Veronique Huijbregts
Op dit moment zitten in Nederland 5000 ingeschreven leerlingen thuis. Nog eens 8000 leerplichtige leerlingen zijn helemaal nergens ingeschreven. Hoe kunnen deze thuiszitters passend onderwijs krijgen?

27  CARTOON
Leen Baars

31  Dag van de zorgcoördinator 2014
Pim Wijers
Interview met Manon Ruijters, lector Ecologie van het Leren aan Stoas Hogeschool en dit jaar keynote speaker bij de ‘Dag van de zorgcoördinator’.

32  Studiekeuze: informative of desinformatie
Frank Steenkamp
Er komt steeds meer informative voor studiekiezers, maar niet alles is even objectief. Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegidsreeks, bespreekt hoe we de kaf van het koren kunnen scheiden.

34  Gezond leven? Check het even!
Cathy Geuzendam
‘Gezond leven? Check het even!’ Met deze slogan voert de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelderland Midden (JGZ) vanaf dit schooljaar een gezondheidsonderzoek uit onder 15- en 16-jarigen op alle vo-scholen in de region Gelderland-Midden.

37  Hoe vang je een beer?
ENERGIZER
Ivo Mijland

38  OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen