Bij de Les — Jrg. 10 (november 2014) Nr. 9

5  Colofon/Redactioneel

6  Bedrijfsbezoeken
Joost Zonneveld
Hoe kan je bedrijfsbezoeken inbedden in een breder process van loopbaanoriëntatie? / Om de interesse voor een loopbaan in bijvoorbeeld de techniek te bevorderen, organiseren scholen gastlessen en bedrijfsbezoeken. Dat is alleen zinvol als scholen die inbedden in een breder process van loopbaanoriëntatie.

10  KORT NIEUWS
– Slimme leerlingen mogen nog eerder examen doen
– Bijna helft hbo-afgestudeerden heeft matig perspectief
– Homo’ meest gebruikte scheldwoord op scholen
– Amper ruimte voor gymles
– Voorlopersgroepen binnen lerarenopleidingen
– Thuiszitters
– Middelbare school Nijmegen begint met vak ‘Wirtschaftsdeutsch’
– Leraarschap weer populair, mede dankzij crisis
– Nieuw international uitwisselingsprogramma voor topdocenten
– En… international samenwerking op mbo-instellingen
– Jongens versus meisjes
– Lerarenregister
– 27 November: Dag van de Zorgcoördinator 2014

14  Basismodule decanaat
Luc Schafrat
Als beginnend decaan sla je een weg in met nieuwe uitdagingen. De cursus Basismodule decanaat helpt je om grip te krijgen op je taken en werkzaamheden.

15  De zorgcoördinator codeert: we beginnen nu pas echt
COLUMN
Martenjan Poortinga

17  Voortuiblik NVS/NVL jubileumcongres

18  Grensoverschrijdende praktijkcontacten
Cees Terlouw e.a.
Het is van belang om havisten in hun programma voor studie- en beroepskeuze al grensoverschrijdend ervaringen te laten opdoen met bedrijven op basis waarvan zij kunnen reflecteren. Hoe ziet zo’n programma eruit?

21  Stages in het vmbo
Ellen Reehorst
Stages in het vmbo zijn leerzaam, maar vaak lasting te realiseren. In dit artikel de ervaringen en tips van het Ashram College, waar elke vmbo-leerling maar liefst drie keer op stage gaat.

22 CARTOON
Leen Baars

24  Blik op het oosten
Christel Ahlers
Vanaf 2015 is Chinees een officieel examenvak. ‘Met Chinees kun je je onderscheiden van de rest en dat is altijd een goed toekomstperspectief’, aldus de zeventienjarige Daniel.

26  Kinderen met een trauma
Annelies de Jong en Willem de Jong
Annelies en Willem de Jong geven handvatten voor het begeleiden van kinderen die door een trauma slecht presenteren op school.

28  Thuiszitters in beweging
Emil Roelofs
De (langdurig) thuiszittende leerling bevindt zich vaak in complexe situatie met een lange voorgeschiedenis. Hoe doorbreek je als zorgcoördinator de impasse?

32  Juf, Titia ligt op het toilet!
Ine Spee
Soms wordt het schoolritme doorbroken door iets schokkends, iets dat iedereen in en rond de school uit het lood brengt. Hoe handel je in zo’n situatie?

35  Lezen is cool
Elise Haarman
Een pilot met vrij lezen op vmbo-KB in Duiven slaat aan. Docent Nederlands Hans van Kol vertelt enthousiast over de resultaten tot nu toe.

37  Johnny the bagger
ENERGIZER
Ivo Mijland

38  Om naar uit te zien