Bij de Les — Jrg. 10 (juni 2014) Nr. 6

5  Colofon / Redactioneel

6  Conciërges kijken, zien en helpen
Truda Zijp
Conciërges zijn vaak nauw betrokken bij het wel en wee van de jongeren. Drie conciërges vertellen over hun functie en de samenwerking met mentoren en docenten.

10  KORT NIEUWS
– Nieuwe eisen pabo
– Hulp tegen online pesten
– Kwaliteit is iets anders
– Als je maar gelukkig wordt
– Voorkomen verspreiding ongewenste beelden
– App helpt leerlingen met autisme
– Nederlandse scholieren bovengemiddeld
– Meer scholieren naar lager niveau
– LIO’s begeleiden op hun werkplek

11  Binnen de NVS-NVL is er dringend behoefte aan een Taskforce Mentoraat
STELLING VAN DE MAAND

12  Het verieuwende samenspel tussen decaan en mentor
Rolf Nijman
De decaan is verschoven naar de tweede lijn en zorgt dat de mentor zijn werk kan doen. Deze ontwikkeling heeft een fikse impact op beiden.

14  Beweging in het loopbaanlandschap van decaan en mentor
Anne-Marie Verburg
Het loopbaanlandschap van leerlingen is in beweging. Maar dat van docenten ook. Niet iedere mentor past de taak van het voeren van loopbaangesprekken als een jas.

16  Studeren in Duitsland: soms wat bureaucratischer, maar veel goedkoper
Marieke Snippe
In dit laatste artikel over studeren in het buitenland aandacht voor Duitsland.

18  Terugval diplomarendement in hbo vereist steviger aanapak
Roel van Asselt
De hogescholen zitten in een lastig parket. Steeds minder studenten blijken de eindstreep te halen. Toch zijn er wel degelijk oplossingen voorhanden.

20  Nieuwe wetgeving sociale veiligheid op school
Elise Vermeeren
Een te bescheiden rol voor de vertrouwenspersoon in het onderwijs, wildgroei aan anti-pestprogramma’s, en een reeks dramatische incidenten op scholen – het is tijd voor een wijziging in de onderwijswetten volgens staatssecretaris Sander Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert. Met deze wetswijziging, ‘sociale veiligheid’ in het onderwijs’, ook wel anti-pestwet genoemd, krijgt iedere school een vertrouwenspersoon. In de nieuwe wet wordt aangegeven dat tegen pesten gecoördineerd moet worden opgetreden. Deze taak kan volgens de wet worden ondergebracht bij de vertrouwenspersoon, maar de school kan er ook voor kiezen om de taak bij een andere functionaris neer te leggen.

22  Mijn inspiratiebron – mentor Koen Loose
Truda Zijp
Koen Loose: Overstijdende projecten doen, verbindingen maken tussen onderdelen in de organisatie zijn zaken waar ik van hou.

23  Passend onderwijs en de nieuwe rol van mentoren
Kees Blaauw
Welke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

25  De zorgcoördinator doet (ook) in opleiden
COLUMN
Martenjan Poortinga

26  Energizers gebruiken in de klas
Christel Ahlers
Ivo Mijland schreef meer dan 75 Energizers voor Bij de Les. Hoe gebruik je die Engergizers op een goede manier?

28  Voorbereidende workshop decentrale selectie
Rick Pleijhuis en Kasper Veldhuis
Een meerdaagse workshop leert scholieren met stress voor decentrale selectie om te gaan.

30  Met minder cijfers meer weten
René Kneyber
Geen cijfers meer geven, maar formatief toetsen of leerlingen werkelijk wat hebben opgestoken. Het is een methode die internationaal razendsnel aan populariteit wint.

32  Motivatie: loon naar werken
Tijl Koenderink en Roland Louwerse
Hoe krijgen we onze leerlingen gemotiveerd? Is het tijd voor verandering van het onderwijssysteem?

34  De positieve start van het nieuwe schooljaar
Maya Bakker
Als na de zomervakantie de leerlingen weer voor het eerst op school komen, is de klassengroep in verwarring. Gebruik dat moment.

35  Cartoon door Leen Baars

37  Project L: op zoek naar liefdevol gedrag
ENERGIZER
Ivo Mijland

38  Om naar uit te zien
– Congres ‘Goed mentorschap’
– Hoe wordt en blijft mijn klas een positieve groep?
– Loopbaanbegeleider vo (basiscursus)
– Mentor van Nu
– Vierdaagse training voor vetrouwenspersonen
– Social media, moderne vijand in school
– Train met de loopbaangroep
– Dag van de Zorgcoördinator 2014