Bij de Les — Jrg. 10 (februari 2014) Nr. 2

5 Colofon

5 REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Helpende LOB-hand van ambassadeursscholen
Marieke Snippe & Truda Zijp
Hoe kunnen scholen profiteren van elkaars ervaringen op het gebied van LOB-vernieuwing? Dit schooljaar startte de VO-raad het project LOB-Ambassadeursscholen. Bij de Les laat twee ambassadeursscholen, een vmbo en een havo, aan het woord over hun good practices.

10 KORT NIEUWS
Truda Zijp & Emmy Viezee-Fock
– Zevende profiel
– Stotteren doe je niet alleen
– Format voor schoolondersteuningsprofiel
– Ontevredenheid over Onderwijsinspectie
– Zuinige studenten
– Doubleren weinig effectief
– Eindtoets basisschoolleerlingen
– Beloning functioneren mbo-scholen
– Duitse docenten in Nederland
– Ongelijkheid op school voorkomen
– Gouden rugzakjes
– En dan dit nog….

11 ‘Kiezen is voor leerlingen een spannende zaak geworden’
STELLING VAN DE MAAND

12 Breekjaar: tijd nemen voor een bewuste keuze

Marieke Snippe
Als je na het eindexamen nog steeds niet weet wat je wilt gaan doen, leer je in het Breekjaar beter kiezen.

15 Mijn inspiratiebron
INTERVIEW
Gera Stuurwold
Silvia Stals over wat haar inspiratiebronnen zijn.

16 LOB kick-off voor pre-examenklas havo
Rolf Nijman
Door de wet ‘Verscheidenheid in kwaliteit’ is de pre-examenklas belangrijker voor ori‘ntatie op de studie.

18 Waarom kiezen meisjes minder vaak wiskunde?
Gera Stuurwold
De schoolprestaties van jongens en meisjes verklaren hun verschillen in keuzes niet. Wat dan wel? Jongens kiezen op het vwo veel vaker het profiel Natuur & techniek, meisjes veel vaker Cultuur & Maatschappij. Hun schoolprestaties verklaren dit verschil niet. Nu blijkt dat hun keuze in belangrijke mate kan worden voorspeld door de competitiviteit van een leerling.

20 Gera Stuurwold volgt haar nieuwsgierigheid
Emmy Viezee-Fock
Na een goede samenwerking van bijna zes jaar verlaat Gera Stuurwold onze redactie.

21 Effe over de nieuwe FF-en
Cherifa Hendriks
De referentieniveaus van de commissie Meijerink gaan voor andere uitstroomroutes zorgen. Het toekomstperspectief van leerlingen in het vo was altijd duidelijk: de meeste leerlingen stroomden uit richting universiteit, hbo of mbo. Leerlingen uit het praktijkonderwijs richtten zich vooral op arbeid en voor sommigen was het mbo weggelegd.

22 Rolmodellen (2)
Truda Zijp
Werken in de wereld van van het ‘andere geslacht’? Iedereen kent wel voorbeelden van typische mannen- en vrouwenberoepen. Hoe is het om te werken in de wereld van het ‘andere geslacht’? Deze maand deel 2 en het slot van deze miniserie. Deel 1 zie Bij de Les, december 2013.

24 Nog ŽŽnmaal de kans om mee te doen! / Het beste van Stimulering LOB
Judith Boschma
Wie nog nauwelijks iets met het project Stimulering LOB heeft gedaan, krijgt nog ŽŽn kans. Sinds 2009 moedigt Project Stimulering LOB van de VO-raad scholen aan om loopbaanori‘ntatie en -begeleiding (LOB) op school te versterken. Omdat 2014 een afsluitend jaar is voor Project Stimulering LOB krijgen scholen die nog niet of nauwelijks met het project in aanraking zijn gekomen nog ŽŽnmaal de kans om mee te doen.

26 Onafhankelijke studiekeuze-informatie in ŽŽn oogopslag.
Marieke Langeslag-Loomans
Met een ‘studiebijsluiter’ kan een studiekiezer in ŽŽn oogopslag een opleiding bij een hogeschool of universiteit vergelijken met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten.

28 Zelfsturing ontstaat niet vanzelf
Tom Hoogendoorn
Ontstaan zelfsturende vaardigheden vanzelf of moet je studenten een handje helpen?

31 Van bravoure naar bang

COLUMN
Annemiek Jonker

32 Anti-pestcošrdinator annex vertrouwenspersoon / Nieuwe onderwijswetgeving
Anke Visser
In het wetsvoorstel Plan van aanpak tegen pesten is sprake van een pestcošrdinator annex vertrouwenspersoon. Staatssecretaris Sander Dekker lanceerde samen met Kinderombudsman Marc Dullaert dit plan in maart 2013. Wat is die ‘annex’ en wat zijn de voor en nadelen van deze taakcombinatie?

34 Chief Bullying Officer (CBO)
Norbert Bollen
Om pesten te bestrijden wil staatssecretaris Dekker dat elke school een ‘Chief Bullying Officer’ aanstelt.

35 Met onze Chief Bullying Officers en ons Hi-Tec camerasysteem….
CARTOON
Leen Baars

37 Einstein en Monroe
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
Training Oudergesprekken
– Bijeenkomst Vakdocenten Engels
– Studiedag Gezag in het geding
NVS-NVL Congres ‘Aansluiting Gezocht’
– Hoe verder als het gesprek stokt
– Succesvol werken met sociale vaardigheden in school
– Vo-Congres Klaar voor de Toekomst
– Basismodule Decanaat
– Middagsymposium ‘Echte mannen huilen niet’
– Landelijke Girlsday