Bij de les — Jrg. 10 (april 2014) Nr. 4

5  Colofon

REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6  Philips laat jongeren hun talenten herontdekken
Christel Ahlers
Als kind toonde Eva een geweldige belangstelling voor het aanleren van nieuwe dingen. Nu is ze 15 en heeft geen idee. Een herkenbaar probleem voor leerlingen van alle schooltypen.

10  KORT NIEUWS
Fleur Winnen en & Emmy Viezee-Fock
– Centraal informatiepunt hoger onderwijs
– Eenzame puber vaak slachtoffer op internet
– Veranderingen MaS en ANW
– Smartwatch verboden
– Associate degree studie populair
– Ontheffing tweede vreemde taal
– Gratis workshops voor docenten
– Extra geld aanpak schooluitval G4
– Ouders willen invloed op schoolkantine
– Peercoaches en Associate Degrees
– Betere start voor beginnende leraar
– Online service voor studiekiezers

11  ‘Zorgleerlingen krijgen passender begeleiding dankzij het maatwerk dat regionale samenwerkingsverbanden kunnen bieden’
STELLING VAN DE MAAND

12  Studeren in Engeland
STUDEREN IN HET BUITENLAND DEEL 1
Marieke Snippe
De komende maanden laat Bij de Les studenten uit Engeland, België en Duitsland aan het woord. Deze maand deel 1: Wouter, Elise en Fleur studeren in Engeland. Het volgen van een volledige studie in het buitenland wint aan populariteit. Waarom kiezen leerlingen hiervoor? Hoe bereiden ze zich voor? En hoe bevalt het uiteindelijk?

14  Ouders langs de lijn of onderdeel van het team
Inge Kirsten
Het Buitenhout College in Almere organiseerde voor zeventig ouders een workshop en aansluitend een training over loopbaanbegeleiding van hun kinderen. Het blijkt nodig te zijn. Ouders hebben vaak geen idee wat de school doet.

16  Online leergang LOB / 24/7 leren, waar en wanneer je wilt
Hester Jelgerhuis
Dit voorjaar was de belangstelling voor de online leergang LOB van de VO-raad weer groot. Wat houdt de leergang in en wat is het geheim van het succes?

18  Passend onderwijs en gelijke behandeling
Cherifa Hendriks en Marije Graven
Bestaat er in de discussie over passend onderwijs ook zoiets als een recht op gelijke behandeling. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?

20  Passend onderwijs en zorgplicht: verstaan wij elkaar?
Kees Blaauw
Aan de hand van FAQ’s tijdens de voorlichtingsrondes over passend onderwijs geeft Kees Blaauw meer duidelijkheid over de zorgplicht en de gevolgen voor de scholen.

25  Een bijzondere geschiedenis
COLUMN
Dirk Olsthoorn

26  Samenwerken aan kwaliteiten van dyslexie-ondersteuning
Marrith Hoenderken
De druk van passend onderwijs neemt toe. Passend onderwijs, referentiekaders, verzwaring exameneisen, dyslexieprotocollen en uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens, vormen allemaal redenen om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte effectieve hulp te bieden. Steeds meer scholen starten daarom met gespecialiseerde software om leerlingen met dyslexie te ondersteunen en hen zo optimaal te laten presteren. Om succesvol te zijn is goede implementatie van de software noodzakelijk. Dat vraagt om een gedegen plan.

28  Droom aan diggelen door auti-weigerschool
Julie Wevers
Stereotype beeldvorming lijkt ervoor te zorgen dat een aantal mbo-scholen leerlingen met autisme afwijzen. Voor Start Foundation was dat vorig jaar reden om een meldpunt te openen. Auti-vriendelijkheid kan binnen een school per afdeling verschillen, blijkt uit de meldingen.

30  Jongeren met autisme halen hun mbo-diploma
Jan Koert Schipper
Onder jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een mbo-opleiding volgen is het percentage van schoolverlaters erg hoog. Om jongeren met ASS te helpen een beroepsopleiding af te ronden is in Groningen een pilot met het project KAIRO gestart. Ambulant begeleidster Mirjan van Heese vertelt hier over haar ervaringen tijdens het eerste jaar van werken met KAIRO.

32  ACT toolkit voor innovatie van LOB
Albert de Folter en Tom Luken
Dit jaar komt er een nieuwe aanvulling van het LOB arsenaal: een toolkit voor een meer gerichte en lichtere benadering van de studiekeuze. Een nieuwe stroming in de psychologie biedt inspiratie.

33  CARTOON
Leen Baars

35  iPabo biedt meer kans op een baan in het onderwijs
Leerkracht basisonderwijs is een verantwoordelijk en zeer afwisselend beroep. Toch zoeken sommige studenten meer uitdaging in het onderwijs. De iPabo, met vestigingen in Amsterdam en Alkmaar, biedt twee varianten op de reguliere vierjarige opleiding aan die de student een streepje voor geven op de arbeidsmarkt: de combinatie met de 2e graads lerarenopleiding en de universitaire pabo.

37  Brammetje Baas
ENERGIZER
Ivo Mijland

38  OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen
– Diversiteit en interculturele communicatie
– Studiekeuzeconferentie Studiekeuze 123 ‘De keus van tegenwoordig’
– Congres Onderwijs & Sociale Media
– Positieve groepsvorming: een onderschatte noodzaak
– Slim omgaan met (hoog)begaafde leerlingen
– De praktijk van dyslexie in de klas
– Oplossingsgericht coachen