Bij de Les — Jrg. 1 (oktober 2005) Nr. 2

5 Aansluiting
Redactioneel
Mieke Noomen (adjunct hoofdredacteur)

6 Nieuwe wegen in didactiek op het vmbo ( 2)
Henk van de Velden
De tendens is om het vmbo als een loopbaancentrum te zien met een andere visie op pedagogische en didactische inhoud. Het is al lange tijd duidelijk dat van de oude en vertrouwde pedagogiek geen vooruitgang is te verwachten. In de onderwijspraktijk wordt op vele plekken dan ook gezocht naar een nieuwe, bij deze jongeren en tijd passende pedagogiek. Met succes wordt zo aan nieuw perspectief voor het vmbo gewerkt.

9 Depressies bij jongeren
Drs. N. Albertz
Jongeren met beginnende depressies zijn vaak moeilijk te bereiken. Drs. N. Albertz beschrijft het succes van een preventieproject in ‘s-Hertogenbosch waarbij de GGZ en scholen hebben samengewerkt. Het bleek te werken als de cursus in de schooltijd werd aangeboden.

14 Adviezen van de profielcommissies voor havo en vwo
Gerard Polman
De profielcommissies die zijn ingesteld om de vernieuwingen van de Tweede fase in goede banen te leiden, hebben adviezen en plannen kenbaar gemaakt en voorgelegd aan de Minister. Reacties over en weer moeten leiden tot een definitieve invoering in 2007. Gerard Polman bericht hierover. Walter Termaat en Anton Kanneworf, decanen die zitting hebben in de profielcommissie, geven vervolgens commentaar.

20 Steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen
Met name…
Maria Boink
In deze rubriek komt iedere maand een bijzonder persoon uit het onderwijs aan het woord. Deze maand: Tom Meyer, een enthousiast onderwijsinnovator die zich na het schooldecanaat nu bezighoudt met het intersectorale programma sport, dienstverlening en veiligheid.

24 We letten erop, zeggen ze…
Dirk van der Wulp
Leerlingen die gepest worden melden dit vaak niet, omdat ze daarover dan weer extra gepest worden. Vanuit Engeland is er een nieuwe methodiek ontwikkeld om het pestprobleem aan te pakken. Deze steungroepaanpak lijkt ook in Nederland positief resultaat op te leveren. Dirk van der Wulp laat zien hoe dit in de praktijk werkt.

30-35 KORT NIEUWS
– Ben jij gek?!-project
– Duidelijkheid over maatschappelijke taken
– Scholier verleiden tot techniek
– Groei bta-aanmeldingen
– Handicap+studie
www.mbowijzer.nl
– Samenwerking LOI en Schroevers
– Alcohol en drugsgebruik bij havo/vwo scholieren
– Beelddenken en begripsdenken: een paradox?

32 International Business Studies – Alliance
Jacques de Waal
De International Business Studies – Alliance constateert dat de student van nu een wereldburger is. Omdat de grenzen vervagen, wordt de communicatie steeds sneller. Daarom is er gekozen voor ŽŽn wereldtaal die de studenten probleemloos moeten kunnen spreken. Naast de lessen in de Engelse taal zijn er buitenlandse excursies en internationale uitwisselingsprogramma’s.

33 Jip en Janneke
column

38 Loopbaanori‘ntatie en portfolio
Henk van de Velden
Hoe kunnen vaardigheden opgedaan worden bij loopbaanori‘ntatie effectief ingevoegd worden in een portfolio? Volgens Henk van de Velden moet het portfolio uitstijgen boven het document en een instrument worden om een juiste keuze te kunnen maken.

42 Van havo naar hbo
Jeroen Ongering
Zo’n 45 procent van de starters in het hbo slaagt er niet in een hbo-diploma te behalen; dit ongeacht het feit of men via mbo of havo naar het hbo gaat. Er ligt kennelijk een enorme drempel aan de poort van het hbo. De havo-hbo-aansluiting is in het onderwijsdebat enige tijd niet in beeld geweest, ondanks de invoering van het ‘studiehuis’, bedoeld om de aansluiting op het hbo te verbeteren. Is het dan nodig om die aansluiting te verbeteren?

45 Hee, jij daar met die rooie trui
column
Mieke Noomen

48 Kinderen met ADHD
LŽon Vaessen
ADHD, wie kent het begrip en de bijbehorende kinderen niet? Het lijkt er tegenwoordig op of iedereen wel iemand in de familie heeft of wel iemand kent met ADHD. Zeker in het onderwijs kom je veel kinderen met ADHD tegen. Wat is de beste aanpak voor ouders en docenten?

54 Ongekend Talent
EugŽnie Smits van Waesberg
Van niet-weten wat ze willen raken sommige jongeren heel passief. Anderen worden er juist (over)actief door. Maar waarnaar zoeken ze eigenlijk? Vaak is het zo dat ze zich helemaal niet zo bewust zijn van het feit dat ze zoeken. Dat gebeurt pas als wezenlijke vragen worden gesteld, en er geen (ant)woorden meer zijn. Voor jongeren tussen de vijftien en twintig jaar die zoekende zijn, is er ‘Ongekend Talent’, een initiatief van ‘De Uitnodiging, coaching & begeleiding’.

59
uit de media
Een selectie van artikelen over het onderwijs uit de Volkskrant, Trouw en NRC.

60 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen en studiedagen.