Bij de Les — Jrg. 1 (december 2005) Nr. 4

5 Trots
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

5 Dadels
VERHAAL

7 Pesten: het onzichtbare zichtbaar maken
Mieke Noomen
De uitvioering van een anti-pestprogramma in de brugklas. Hoe kan pesten beter aangepakt worden dan zichtbaar maken wat het aanricht. Docenten laten in een rollenspel zien wat er precies gebeurt tijdens pesten en wat de gevolgen daarvan zijn. Een verslag van dit project op het Alfrink College te Zoetermeer.

12 Conferentie ‘De loopbaan de klos?’ indrukwekkend
Jeroen Ongering

14 Met name: Hans Kaldenbach

16 Veilig leren in een democratische samenleving
Micha de Winter (onder redactie van Mieke Noomen)
De democratische samenleving van nu biedt lang niet meer de veiligheid die een opgroeiend kind nodig heeft. Micha de Winter sprak hierover op het door ‘Leefstijl’ georganiseerde congres ‘Veilig Leren’.

19 Trots op mijn vmbo
Henk van de Velden
“Leraren geven ons graag les, omdat ze ons leuk vinden”. Een hartenkreet in Libelle was voor Henk van de Velden aanleiding om contact op te nemen met vmbo-leerlinge Judith Akerhoek. Ze geeft aan dat het negatieve imago van het vmbo heel onterecht is en dat ze trots is op haar school.

24 Ervaringen uit de praktijk van mts-plus
Harrij Gerritsma

26 Op weg naar 2007

Gerard Polman
Eindverslag schoolbezoeken 2004-2005

26-31
Kort nieuws

27 Tweede fase ge‘valueerd (deel 1)
Leo Co•ni
Begin oktober 2005 verscheen van de hand van het Tweede Fase Adviespunt de evaluatie van de tweede fase genaamd ‘Zeven jaar tweede fase, een balans’.Leo Co•ni geeft toelichting op de belangrijkste uitkomsten.

30 Plannen vwo en havo vernieuwde tweede fase 2007
Willem Nijhuis

34 Leerlingen en scholen enthousiast over leerwerktrajecten
Henk van de Velden

35 Op het snijvlak van cultuur en informatie: de archivaris
Marieke de Haan

39 Stripverhaaltjes

Hilko, leerling Fons Vitae Lyceum

Eerste schooldag – Vakantie – Brugklas

43 Een goed afgerichte privŽ-assistent
COLUMN – UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Mieke Nooemen


44 Kom in ’t leerbedrijf
Concrete beelden van beroepen vergemakkelijken de keuze voor een bepaalde vervolgstudie of een bepaald beroep

45 Ikzoekeenopleiding.com
Karel Kooi

46 Evangelische Hogeschool ziet gat in de markt
Els van Dijk

47 Line-up
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen.

51
Uit de media
– Maar wat is een staartdeling?
– Geen slimme meid doet nog bta
– Studenten dommer door studiehuis
– ‘Op de havo was het echt dramatisch’

52
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– De loopbaan centraal?
– Malmberg Praktijkdagen Voortgezet Onderwijs
– Landelijke vmbo-manifestatie ‘Clop around the clock’ (CLOP: Competentiegericht Leren en OPleiden)
– Studiedagen NVS-NVL
– Masterclass voor schoolleiders in het vmbo en praktijkonderwijs
– Sociale vaardigheden in school en daarbuiten
– Rouw en verdriet: een verbindend thema
– ‘Leraar en loopbaan 2006’
– Keuzedagen voor studie, beroep en branche
– Training Stapeltjesverdriet
– Uw verhaal in ‘Bij de Les’?