Beter Begeleiden — Jrg. 9 (september 2019) nr. 4

06 Interview winnaars Onderwijsboek van het Jaar
Martin Bootsma en Eva Naaijkens, auteurs van En wat als we nu weer eens gewoon gingen
lesgeven?, hebben een nuchtere visie op onderwijs, die zij dagelijks in de praktijk brengen
op ‘hun’ Alan Turingschool in Amsterdam.

12 Schooltrauma bestaat
Het is nog een relatief onbekend fenomeen: schooltrauma, een verzamelterm voor psychische klachten die zijn ontstaan op of door school. Wat zijn de kenmerken en hoe kun je ze voorkomen?

17 Recensie ‘Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs’
Het logische vervolg op Meidenvenijn in het basisonderwijs, over ‘het subtiele spel van
aantrekken en afstoten waar meiden meesters in zijn.’

18 In de Familieklas werken aan gedrag
In Amersfoort en omgeving biedt SWV de Eem een oplossing voor gedragsproblemen van
leerlingen: de Familieklas. School, leerling en ouders werken daarin nauw samen.

23 Column Sansevieria
Zouden de vele uren die kinderen – vaak ’s avonds – besteden aan gamen en internetten
er misschien de oorzaak van zijn dat sommigen zichzelf overdag ‘uitschakelen’?

24 Monitor sociale veiligheid
Sinds schooljaar 2016-2017 handhaaft de Onderwijsinspectie op de wettelijke verplichting om de sociale-veiligheidsbeleving van leerlingen te monitoren. Wat is een goed instrument en hoe kun je dit het beste inzetten?

28 Taalachterstand wegwerken op de Brede School Academie
Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, worstelen vaak met begrijpend lezen. Op de
Brede School Academie in Zaanstad krijgen ze de kans om hun taalbegrip op te krikken en zich zo toch te kwalificeren voor havo/vwo.

33 Recensie ‘Pictogenda’
Een handig hulpmiddel voor iedereen die woorden minder makkelijk verwerkt dan beelden.

34 ‘Begeleider moet provocatief kritisch zijn’
Orthopedagoog en onderwijsexpert Peter Mol pleit in zijn nieuwe boek De leraar centraal.
Beginselen van de provocatieve pedagogiek voor een kritische grondhouding.‘Het is de
taak van de begeleider om binnen zijn eigen invloedssfeer te rebelleren.’

36 Zo stimuleer je zelfregulatie
Soms mist een leerling de vaardigheid om zijn gedrag bij te sturen en zich aan te passen aan
de situatie en omgeving. Hoe kan de begeleider hem ondersteunen om deze zelfregulatie beter
te ontwikkelen?

41 Topboek!
De must reads van Martin Bootsma en Hugo Rijken van de Alan Turingschool.

43 Agenda, Beter Begeleiden Voordeel en ledenacties