Beter Begeleiden — Jrg. 9 (oktober 2019) nr. 5

06 Interview Betty van Dam
Neerlandica en schooldirecteur Betty van Dam geeft een totaal andere invulling aan het vak
begrijpend lezen en werkt aan een soepeler overgang van het basis- naar het voortgezet
onderwijs.

10 Probleemgedrag in de groep
Kees van Overveld heeft de afgelopen tien jaar honderden groepen in het basisonderwijs geobserveerd die te boek stonden als lastig. Hij zet de oorzaken en kenmerken op een rij en reikt tools aan waarmee probleemgedrag effectief kan worden aangepakt.

15 Column Sansevieria
Hoe een door oorlog getraumatiseerde, alleenstaande Afrikaanse moeder pas na een onschuldig incident de hulp krijgt die ze nodig heeft.

16 Onderzoek aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Er is veel ontevredenheid over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, blijkt uit een landelijke inventarisatie. Dit artikel biedt concrete handvatten om de samenwerking te  verbeteren.

21 Recensie ‘De gouden weken 2.0’
Acht jaar geleden verscheen het boek De gouden weken van GZ-psycholoog Boaz Bijleveld,
over de belangrijke eerste weken van een schooljaar. In dit vervolg gaat hij dieper in op de
twee belangrijkste fases van groepsvorming en op ouderbetrokkenheid.

22 Meer kennis bij leraar nodig over epilepsie
Maar weinig leraren weten hoe ze moeten handelen bij een absence, een lichte epileptische
aanval die nog weleens verward wordt met dromerig gedrag.

26 Hoe maak je je school ‘future proof’?
Transitiepedagoge Fanny Matheusen geeft uitleg over de beginselen van deep democracy
en beschrijft hoe je met het toepassen hiervan leerlingen beter voorbereidt op de toekomst.

32 De consequenties van de AVG voor de schoolpraktijk
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft verregaande gevolgen voor scholen. Toch is er meer mogelijk dan je misschien denkt.
Advocate Dianne Kroezen schept duidelijkheid.

38 Waarom doen meisjes het beter dan jongens?
Elke onderwijsprofessional weet dat jongens qua ontwikkeling gemiddeld iets achterlopen
op meisjes. Dit proces wordt op latere leeftijd rechtgetrokken. Hoe zorg je er als school voor
dat beiden optimaal begeleid worden?

41 Topboek!
De must reads van schooldirecteur Betty van Dam en begaafdheidsspecialist
Monique Schaminée.

43 Agenda, Beter Begeleiden Voordeel en ledenacties