Beter Begeleiden — Jrg. 9 (mei 2019) nr. 3

05 Redactioneel & Colofon

06 Interview André Rouvoet
Oud-politicus André Rouvoet is voorzitter van het Platform Scheiden zonder schade. Hij beschrijft de algemene doelen en activiteiten van het platform en laat zijn licht schijnen over de mogelijke taken van de school.

10 ‘Lastige ouders’ zijn de beste adviseurs
Volgens Peter de Vries, expert samenwerking school en ouders, kan de communicatie tussen ‘school’ en ouders verbeteren als we ouders meer zien als deskundige pleitbezorgers van hun kind.

15 Recensie ‘School, ouders en wijk: samen opvoeden’
Leo Pauw is de grondlegger van De Vreedzame School. In dit boek pleit hij voor een opvoedgemeenschap: een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en wijk.

16 Van nee naar mee Hoe krijg je weerbarstige ouders mee in je denk- en handelwijze?
Aan de hand van vijf situatieschetsen geeft Noëlle Pameijer advies over hoe je als begeleider op een constructieve manier de dialoog kunt aangaan.

22 Geen kind Wijk uit
In Wijk bij Duurstede wordt ernaar gestreefd dat álle kinderen in de gemeente naar school kunnen, ook de s(b)o-leerlingen. Brede school Het Anker brengt dit in de praktijk.

27 Column Sansevieria
Over het loyaliteitsconflict van een leerling: moet hij kiezen voor zijn vader of voor de regels van de school?

28 Nieuwe autoriteit met geweldloos verzet
De methodiek van geweldloos verzet is ooit ontwikkeld voor jongeren met zelfdestructief en opstandig gedrag. Inmiddels blijkt het ook een effectieve aanpak tegen probleemgedrag in de school. Hoe werkt het?

33 Recensie ‘Praten met kinderen en jongeren over scheiding’
Een boek over hoe je als begeleider een kind van ouders in scheiding kunt ondersteunen en hoe je de ouders kunt betrekken bij het verwerkingsproces van hun kind.

34 Systemisch interventieprotocol maakt onderwijs echt passend
Het klassikale onderwijs heeft tot gevolg dat leerlingen vaak op een generalistische manier benaderd worden. Eleonoor van Gerven bepleit een individuele aanpak waarbij wordt uitgegaan van de ‘ecologie van de leerling’.

38 Hoe gaat het met de samenwerking tegen thuiszitters?
Sinds 2015 is er sprake van een nauwe interactie tussen samenwerkingsverbanden (swv’en), scholen, ketenpartners en ouders om het fenomeen thuiszitters uit de wereld te helpen. Wat zijn de vorderingen? Beter Begeleiden vroeg twee swv’en naar hun werkwijze en hun resultaten.

41 Topboek!
De must read van orthopedagoog Erik van Meersbergen.

43 Agenda, Beter Begeleiden Voordeel en ledenacties