Beter begeleiden — Jrg. 11 (september 2021) nr. 4

06 Leren lezen doen we samen
Welke rol heeft de begeleider bij het leesonderwijs? Marita Eskes zet het op een rij.

11 ‘We moeten de basisvaardigheden aanleren’
Kort interview met Marita Eskes, wier handboek over technisch lezen het Onderwijsboek van het Jaar 2020 werd.

12 Maak je werk zichtbaar!
Hoe je visualisaties inzet in leerlingbespreking en multidisciplinair overleg.

18 Werken aan een professionele cultuur
Naomi Mertens geeft tips voor het begeleiden van lerende collega’s

23 Eerste Hulp bij Begeleiden
‘Ik ben ib’er geworden op de school waar ik als leraar werkte. Hoe geef ik vorm aan mijn nieuwe rol?’

24 Kleuters en leerkansen
Mag je kleuters onderwijzen of moeten ze vooral spelen? Drie mythes over het kleuteronderwijs doorgeprikt.

33 Recensie Rebelleren kan je leren
Over deep democracy en hoe je dit invoert op school.

34 Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: het 22q11.2 deletiesyndroom.

36 De denkende klas
Lessen worden leuker als leerlingen vaker hun eigen verwondering kunnen volgen.

38 Topboek!
De must-reads van Marita Eskes en Erik Meester.

39 Column Sansevieria
Wie schrijft, die blijft. Maar de schrijfvaardigheid van leerlingen is nog altijd onvoldoende.

40 ‘Ik ga tomorrow met oma naar de zoo’
Hoe herken je cognitief talent bij meertalige jonge kinderen?

45 Recensie Motiveer en leer
Over hoe je tieners ondersteunt bij het leren leren, plannen en organiseren.

47 Agenda en ledenacties