Beter Begeleiden — Jrg. 10 (september 2020) nr. 4

06 Bekijk probleemgedrag eens door een traumabril
Anne van den Ouwelant pleit voor een andere benadering van getraumatiseerde kinderen.

13 Recensie Met aandacht bij de les
Boek voor begeleiders die te maken hebben met autisme.

14 Een kwestie van tossen?
Waar het gedrag van leerlingen met TOS of ASS op elkaar kan lijken, is een verschil van aanpak soms essentieel, stelt Anouk Middelkoop-van Erp.

20 Gelijke kansen in het onderwijs
Linda van den Bergh, Karin Diemel en Yvette van Cleef leggen uit hoe je als begeleider kansenongelijkheid kunt helpen voorkomen.

25 Column Sansevieria
De coronacrisis lijkt wel een beetje op de onderwijscrisis.

26 De rol van de aandachtsfunctionaris
Als aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld speelt de ib’er vaak een belangrijke rol bij het uitvoeren van de meldcode.

30 Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: het Kabuki syndroom.

32 Beeldcoaching is nog lang niet uitontwikkeld
Interview met oud-bestuurders Christine Brons, Frans Faber, Jan Vermeij en Freek Velthausz van het Opleiders Collectief Beeldcoaching

35 Recensie Spelen in uitdagende hoeken
Over de praktische kant van spelen in de hoeken in een kleuterklas.

37 Topboek!
De must-reads van Anne van den Ouwelant en Ingrid Nuijt.

38 Creëer meer speelruimte in het onderwijs
Als je speelt, leer je. Daarom zou spel een belangrijke plek in het onderwijs moeten hebben, vindt Rob Martens.

43 Agenda en ledenacties