Beter Begeleiden — Jrg. 10 (oktober 2020) nr. 5

Jubileumeditie 10 jaar Beter Begeleiden

06 ‘Vragen zijn fenomenale geheugenversterkers!’
Interview met Tim Surma over Wijze lessen, twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek, uitgeroepen tot het Beste Onderwijsboek van het Jaar 2019.

10 Evaluatie: hoe kijk jíj naar passend onderwijs? 
Dit voorjaar verscheen het eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs. Wij vroegen (ervarings)deskundigen: hoe kijk jij terug op zes jaar passend onderwijs?

15 Recensie Passend onderwijs in de praktijk
Stimulans om samen met andere professionals kansen te (blijven) verkennen.

16 Hoe voorkom je lastig gedrag? 
Anton Horeweg over probleemgedrag, hoe het soms ontstaat en hoe je het kunt voorkomen.

20 Preventie schoolverzuim
Mark Weghorst, Nathalie Drost en Peter Hulsen leggen uit wanneer verzuim zorgelijk wordt, wat je dan kunt doen en wie je kan helpen.

25 Column Sansevieria
Schoolse toetsen voor kleuters worden vervangen door observatie-instrumenten. Belanden we van de regen in de drup?

26 Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen. Deze keer: het nefrotisch syndroom.

28 Omgaan met een bijzonder stille leerling
Hoe je op school sociaal angstige leerlingen met spreekangstklachten kunt begeleiden.

35 Recensie Wanneer krijgen we weer les?
Over de ups en (vooral) downs van de invoering van gepersonaliseerd leren op een mbo.

36 Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
Dit online zelfevaluatie-instrument kan bijdragen aan het verbeteren van de preventieve aanpak in groep 1-2 en de overgang naar groep 3.

41 Topboek!
De must-reads van Egbert Kloppenburg en Ann Abels.

43 Agenda en ledenacties