Beter Begeleiden — Jrg. 10 (december 2020) nr. 6

06 Een school voor 10-14-jarigen
Interview met Hanri Timmerman over het Tienercollege Noordoostpolder.

11 Recensie Technisch lezen in een doorlopende lijn
Glasheldere informatie voor leraren om per groep mee aan de slag te gaan.

12 Informatieoverdracht: rechten en plichten
Mogen ouders tegenhouden dat de huidige school van hun kind informatie verstrekt aan de nieuwe school?

16 Eilandjes verbinden
Hoe creëer je meer samenhang tussen het aanbod in een reguliere klas en dat van een bovenschools verrijkingsprogramma?

21 Column Sansevieria
Ook leraren hebben te maken met (gedwongen) overgangen naar een andere groep, die niet altijd vanzelfsprekend slagen.

22 ‘Hoe kom ik in die andere klas?’ 
Betty Gerritsen (Kentalis) licht toe hoe speciale ‘settings’ eraan bijdragen dat kinderen met een cluster 2-indicatie makkelijker kunnen overstappen naar het reguliere onderwijs.

26 Van voorschool naar basisschool
Hoe zorg je voor een soepeler overgang van kinderopvang naar kleuterklas? Karin Hoogeveen (Sardes) geeft tips.

31 Recensie School en thuis
Leren kijken door de bril van de ander kan bijdragen aan een betere samenwerking tussen scholen en ouders.

32 Beeldbegeleiding in het Taalatelier
Hoe filmopnamen kinderen met een taalachterstand meer inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en zo helpen bij de stap (terug) naar de reguliere klas.

36 Wenproces versoepelt doorstroom
In Putten gaan leerlingen uit groep 8 op maandagmiddagen alvast wennen in het voortgezet onderwijs.

41Topboek!
De must-reads van Aafke Bouwman en Karola de Vries.

43 Agenda en ledenacties