BBMP — (september/oktober 2016) nr. 5

THEMA: ouderbetrokkenheid

04 Ouderbetrokkenheid in kinderopvang en onderwijs
Wilma Schepers
De ouder als klant of als pedagogisch partner?

08 Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs
Een interview met Adri Menheere, Hogeschool van Amsterdam

09 Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie
Een interview met Hilde Kalthoff, Nederlands Jeugdinstituut

12 Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dit kind
Een interview met David Kranenberg, Actief Ouderschap.

16 Werken met ouders in een stedelijke omgeving
Aart Verschuur
De grote stad met haar superdiverse bevolkingssamenstelling, maakt het samenwerken nog minder vanzelfsprekend. Het is aan de school of kinderopvangorganisatie om de brug naar ouders te slaan. Een interview met Ron Oostdam, Hogeschool van Amsterdam

22 Betrokkenheid vanuit vertrouwen
Yvette Vervoort
Crèches parentales zijn crèches die bestaan voor en dankzij de betrokkenheid van ouders.

24 Acht Brusselse organisaties werken aan een goed ouderbeleid
Ellen Rutgeerts
In Brussel onderzochten acht kinderopvangorganisaties hoe zij het bondgenootschap met ouders kunnen versterken.

En verder…

09 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
De marge op maatwerk

28 Boeken
Clarine de Leve
Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de VVE.

30 NVTK
Lida Schepers
Het nieuwe toezicht

32 Oberon
Marleen Kieft & Michiel van der Grinten
Samenwerking in beeld

37 De directeur
Corona Koek
Controverse in het spelen-lerendebat

38 Wetenschap
Saskia van Schaik, Paul Leseman en Annemiek Veen
De resultaten van het pre-COOL onderzoek

43 Pact Column
Astrid Ottenheym
Samen! Met ouders, kinderen en leerkrachten

46 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service