BBMP — (september / oktober 2017) nr. 5

Thema: DIGITAAL
‘Digitaal’ is in de kinderopvang een breed begrip. Software, administratiepakketten, planningen, ze horen bij de gewone bedrijfsvoering. Maar digitaal heeft ook z’n pedagogische invalshoeken, zoals bij de digitale leesboeken voor peuters. En dan komt er ook nog nieuwe privacywetgeving op ons af, waar de kinderopvang ‘iets’ mee moet. Voor al deze onderwerpen vindt u inspiratie in deze BBMP. Inspiratie kunt u ook halen uit het artikel over de kleur van Zwarte Piet. Hoewel de herfst nog nauwelijks is begonnen, zijn veel kinderopvangorganisaties al volop bezig met de voorbereidingen op Sinterklaas. Wat is de kleur van Piet? Het is een vraag die tegenwoordig altijd boven deze voorbereidingen hangt. We nemen u mee in hoe u aan alle discussies een eind kan maken.

04 Privacy first
Wilma Schepers
Er moet in de kinderopvang nog heel wat gebeuren om te voldoen aan de strenge eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018. De tijd dringt. Maar de beide brancheorganisaties in de kinderopvang maken zich niet heel druk.

12 De ict-omgeving van Korein
Aart Verschuur
Kinderopvangorganisatie Korein heeft alle administratieve processen en de communicatie met ouders in één ict-omgeving geplaatst. Vanuit deze omgeving wordt informatie aan de verschillende doelgroepen beschikbaar gesteld, afhankelijk van functionaliteit en behoefte. Dat vergt wel veel aandacht voor privacyaspecten.

18 Tweejarige schermzombies?
Marieke Boelhouwer, Marijn van Dijk en Mireille Aarts
Zijn digitale middelen ook geschikt voor tweejarigen? Bij Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) is onderzocht óf en op welke manier tweejarigen overweg kunnen met de tabletversie van Samenslimspellen.

22 Hoe kom ik efficiënt af van Zwarte Piet?
Aart Verschuur
In Utrecht hebben kinderopvang, peuterspeelzalen en een deel van het basisonderwijs definitief afscheid genomen van het zwart van Piet. Zonder veel ophef. Dit is gebeurd via speciale dialoogavonden, waar medewerkers met elkaar in gesprek gingen over Zwarte Piet. Een handleiding.

38 Digitale verteltechnieken
Jeanet Bus
Tablets spelen een steeds belangrijker rol in het dagelijks leven van jonge kinderen. Jeanet Bus toont aan hoe digitale middelen kunnen worden ingezet bij activiteiten van peuters, zoals het luisteren naar verhaaltjes.

En verder..

27 De directeur
Corona Koek
Digitaal bloed

32 NVTK/VTOI
Lida Schepers
Fusie NVTK en VTOI is impuls voor professioneel toezicht.

34 Boeken
Clarine de Leve
Over kinderboek ‘Hoe Piet kleur kreeg’.

36 Forum
Sharon Gesthuizen
Oproep aan het nieuwe kabinet.

43 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
De PACT-meter als praktisch zelfevaluatie-instrument.

44 Signalementen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service