BBMP — (november 2017) nr. 6

Thema: VEILIGHEID EN VERTROUWEN
Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd en wat moeten we nog leren als we ervoor willen zorgen dat de kinderopvang veilig en vertrouwd is, voor kinderen en medewerkers. Rond die vraag organiseerde het bestuur van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) een thema-discussie. Sharon Gesthuizen en Hélène Smid van de BMK presenteren als gastredacteuren van Kindcentrum BMP wat er geleerd is.

04 Hoe maken we de kinderopvang veilig en vertrouwd?
Wilma Schepers
Hoe kunnen we onze kinderen én onze medewerkers beschermen? Drie wijsheden uit de themadiscussie die de BMK organiseerde: durf te kijken en te zien, durf te spreken en te benoemen, durf te handelen en te doen.

05 Vier keer veiligheid in de kinderopvang
Aart Verschuur
Emotionele veiligheid, een fysiek veilige omgeving, sociale veiligheid en bescherming tegen mishandeling en seksueel overschrijdend gedrag. Wat verwachten ouders van veiligheid? En wat kan de kinderopvang bieden?

12 Kijk niet weg en durf risico’s te bespreken
Sharon Gesthuizen
Nadenken over misbruik en mishandeling van kinderen is niet makkelijk. De medewerkers zijn onze ogen en oren. Zij hebben een belangrijke taak. Daarom verdienen zij het dat we open nadenken en spreken, ook al kan openheid ons kwetsbaar maken.

18 Kinderopvang ís een werksoort met een sterk verhoogd risico!
Hélène Smid
De opdracht is om door de emoties van verbijstering en ongeloof heen te breken en te weten wat gedaan kán en móét worden om misbruik en mishandeling te voorkomen.

28 Onderbuikgevoelens langs de meetlat
Aart Verschuur
De kinderopvang worstelt met de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uit Vlaanderen overgewaaide Sensoa Vlaggensysteem kan helpen intern de communicatie goed op orde te krijgen.

En verder..

11 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Goede voornemens…

24 Forum
Maaike Vaes
Gemeenten aan zet bij vorming kindcentra

27 De directeur
Corona Koek
Rust

32 bdKO
Lida Schepers
Innovatief denken en handelen

34 Forum
Marijke Schuurkes
Een eigen stem voor de pedagogisch professional!

36 Wetenschap
Wilma Schepers
‘Professional love’ als bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag

41 Methode
Anke van Keulen
Grenzen herkennen en grenzen stellen met Attachment Toolkit

43 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
Beweging tegen kindermishandeling

44 Signalementen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service