BBMP — (november 2016) nr. 6

THEMA: Huisvestingsvraagstukken
Een kindcentrum vraagt niet alleen om de afstemming van het pedagogisch doen en laten, het vraagt ook om gezamenlijk te stapelen stenen, gezamenlijk in te richten ruimtes en gezamenlijke investeringen. Met creativiteit kun je heel veel van de praktische problemen oplossen die je tegenkomt bij de bouw van een kindcentrum. Om het kindcentrum echt van de grond te krijgen, moet er aan de voorwaardelijke kant nog wel wat veranderen. Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Ed Hoekstra, Bureau Akta, en Marco van Zandwijk, Ruimte-OK.

04 Huisvestingsvraagstukken voor het kindcentrum
Wilma Schepers
De gemeente als spelverdeler

07 Zorgplicht gemeenten voor kinderopvang
Aart Verschuur
Financiering van kinderopvang moet op de schop

13 De race is nog niet gelopen..
Wilma Schepers
Een collegiaal gesprek over de kwetsbare positie van de kinderopvang

17 Een schooldirecteur als kinderopvangondernemer
Wilma Schepers
Integraal kindcentrum De Kubus in Druten

18 Vanuit een visie tot een gebouw
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

21 Ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een gelijk speelveld
Brancheorganisatie Kinderopvang

22 Ruimte-Ok: Een investeringsfonds voor kindcentra
Martin van Osch
Een kindcentrum financieren, dat is nog niet zo eenvoudig

26 De merkwaarde van huisvesting
Walter Hardenberg
Een andere blik op huisvesting van kinderopvang: Branding

EN VERDER…

25 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Het ikc: zoek het probleem bij de oplossing…

27 De directeur
Corona Koek
De schouders onder onze verzorgingsstaat!

30 Boeken
Maria Jongsma
Inspiratie voor samen werken en samen bouwen

32 bdKO
Lida Schepers
Intervisie, onmisbaar voor goed leiderschap

34 Forum
Marianne van Duuren
Het kindbeeld als kompas

38 Wetenschap
Martine Broekhuizen
Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen

43 Pact Column
Emile Eshuis
Kindcentrum de Aventurijn in Middelburg

44 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service