BBMP — (mei/juni 2018) nr. 3

Thema: KINDEREN IN ARMOEDE
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) organiseert op 25 april een themadiscussie rond de vraag: ‘Is kinderopvang wel voor iedereen? Wat doet uw organisatie voor kinderen in armoede? Deze vragen zijn niet alleen voor BMK-leden relevant. Daarom besloten BBMP en BMK samen op te trekken in dit themanummer rond armoede. Mocht u niet mee kunnen denken op 25 april, dan kunt u aan de hand van dit nummer van BBMP wel in uw organisatie het gesprek openen.

04 Rammelen aan het hek van de bso
Aart Verschuur
Groningen en Den Bosch hebben kinderopvangorganisaties ruime ervaring met de ondersteuning van kinderen en ouders die in armoede leven. Dat kost wel wat, want je neemt taken over van het maatschappelijk werk.

10 Hoe zie je dat een kind in armoede leeft? 
Wilma Schepers
Armoede is vaak een ongelukkige samenloop van omstandigheden die ouders en kinderen in een vicieuze cirkel gevangen houden. Een interview met Margrite Kalverboer, kinderombudsvrouw.

16 Analyseer de oorzaken en focus op de gevolgen
Sharon Gesthuizen 
Als we echt iets aan de oorzaken en de gevolgen van armoede willen doen, dan moet we elkaars analyse en visie serieus nemen.

20 Werkveld
Miek Hehenkamp
Een rondetafelconferentie rond armoede in de wijk

24 Forum
Hans Schwartz
Kansenongelijkheid neemt eerder toe dan af

33 De directeur
Corona Koek
Bekostiging van armoede

36 Forum
Hilde Kalthoff
Ouders in armoede

En verder 

23 Pact
Een PACT voor Kindcentra: Kindcentra2020 en Pedagogisch PACT bundelen krachten

28 Dashboardmonitor Pedagogische praktijk
Simon Hay 
Hoe mooi zou het zijn als kinderopvangorganisaties zelf hun kwaliteit zouden kunnen beoordelen en de resultaten zouden kunnen delen met toezichthouders of ouders?

34 Boeken
Marianne van Duuren
Moed, vertrouwen en leiderschap

38 35 jaar bevlogen kinderopvangpedagogiek
Gerda van der Meer & Wilma Schepers
In de jaren 80 van de vorige eeuw werd kinderopvang een voorziening voor alle kinderen van wie beide ouders wilden werken. Dat vroeg om een andere kijk op opvoeding in kinderdagverblijven. Daarover vertelt Kok van der Meer. Een afscheidsinterview.

46 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteren