BBMP — (maart 2018) nr. 2

Thema: DE KRACHT VAN HET KINDCENTRUM
Sinds de start in 2014 heeft de beweging Kindcentra 2020 – niet zonder discussie – vaste voet aan de grond gekregen. Het Regeerakkoord is teleurstellend ‘blanco’ als het om de kindcentra gaat. Reden om de blik te richten op de gemeente: gaan zij het stokje oppakken? BBMP ontwikkelde samen met gastredacteuren Gijs van Roozendaal en Maaike Vaes van Kindcentra 2020 dit themanummer. Voor uw inspiratie!

04 Integrale kindcentra in 2018, en daarna…
Aart Verschuur
Na teleurstelling over het regeerakkoord heeft de ikc-beweging zich snel herpakt. De ontwikkelingen voor het samenbrengen van onderwijs en kinderopvang (en jeugdzorg) gaan in hoog tempo door.

10 Gepersonaliseerd leren heeft de toekomst
Wilma Schepers
Peter van Lieshout vertelt in welke context we het begrip gepersonaliseerd leren moeten plaatsen als we nadenken over de gezamenlijke inrichting van onderwijs en kinderopvang.

14 Een kindcentrum vraagt om netwerkleiderschap
Wilma Schepers
Het kindcentra vraagt een leiderschap dat het leiderschap van de oude onderwijsdirecteur of kinderopvangmanager overstijgt.

20 De rol van gemeenten bij preventie in het Sociaal Domein
Gerdi Meyknecht
Integrale en inclusieve kindcentra zijn een goed middel om het preventief werken voor te geven. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de ontwikkeling van kindcentra?

24 Ondernemend in onderwijs
Onno Hoorn
Interview met Jan Timmers, bestuursvoorzitter van SIGNUM.

28 Forum
Angelique Sterken
Gepersonaliseerd leren hoort bij het ikc

43 Pact Column
Anky Duin en Gerdi Meyknecht
Leerkracht van de toekomst

En verder

09 De rekenmeester
Ed Buitenhek
De de-regelneven van de kinderopvang

19 De directeur
Corona Koek
De lokale lobby; een korte cursus

30 bdKO
Lida Schepers
Ook gemeenten willen de ontwikkeling van kinderen faciliteren

32 Werkveld
Jolanda van Manen
Vroegsignalering kindermishandeling

34 Boeken
Maria Jongsma
Échte winst

36 Werkveld
Dyantha van Rooij
Kinderopvang Mundo opent integraal kindcentrum voor 0 tot 100 jaar

38 Forum
Josette Hoex
De missing link in IKK: de horizontale 0-jarigengroep

44 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden.