BBMP — (juni 2018) nr. 4

Thema: SCHOLINGSBELEID
Hoe kleuren kinderopvangorganisaties hun opleidingsbeleid in, wat zijn de vragen en problemen, waar liggen de kansen en wat vraagt de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang/IKK van de organisaties? BBMP vroeg het Pedagogenplatform Kinderopvang/LPK en de beroepsvereniging voor pedagogisch medewerkers/PPINK mee te denken over deze vraag. Een eenduidig antwoord was er niet. De wereld van opleiding, scholing en bijscholing in de kinderopvang blijkt behoorlijk ondoorzichtig. Hoe krijgen wij helderheid?

10 De uitdaging van een transparant scholingsbeleid.
Wilma Schepers
De invoering van de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang stelt kinderopvangaanbieders voor behoorlijke opgaven. Hoe kom je tot een opleidingsbeleid en hoe vind je je weg in de veelheid van mogelijkheden?

16 Specialisatie als opmaat naar hogere kwaliteit.
Josette Hoex en Joyce Blauwhoff
Een kritische vraag: zullen de inzet van baby-specialisten en pedagogisch coaches werkelijk leiden tot een verbetering van de kwaliteit? Professionele vernieuwing langs de LPK-meetlat.

24 Lastig kiezen tussen verplicht en inspiratie.
Wilma Schepers
Een reeks interviews over hoe opleidingsbeleid vorm krijgt in de sector. Voorbeelden ter inspiratie.

32 Werkveld
Janneke Hagenaar en Masha Boelaars
Kijken naar een ander is kijken naar jezelf

36 Forum
Marijke Schuurkes
PPINK pleit voor beroepsregister

En verder

04 De toestand in de kinderopvang
Aart Verschuur
De invoering van de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK) laat de kinderopvang kraken en barsten in zijn voegen. De spanningen rondom de IKK zijn de katalysator geweest voor de oprichting van een derde werkgeversvereniging.

35 De rekenmeester
Ed Buitenhek
Nieuwe bkr voor de baby’s: wie durft?

39 De directeur
Corona Koek
Onze maximale uurprijs

40 bdKO
Lida Schepers
Terug naar de liefde voor het werk

44 Boeken
Clarine de Leve
Een eigen kwaliteitsmonitor voor de gastouder

47 Pact 
Breng beroepsgroepen in contact

48 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteren