BBMP — (juni 2017) nr. 3

Thema: PEDAGOGISCH CURRICULUM

Voor het jonge kind in de kinderopvang, wel te verstaan. Twee jaar lang hebben academisch geschoolde pedagogen en andere wetenschappers die zich bezighouden met de ontwikkeling van het jonge kind gezwoegd op hun bijdragen voor het eerste pedagogisch curriculum voor de Nederlandse kinderopvang. Nu is het er! Eindelijk zijn we geen witte vlek in Europa meer. Het curriculum is een initiatief van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK), in samenwerking met het pedagogisch werkveld. Over het belang van het pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang spreken we in dit nummer van Kindcentrum BBMP met kinderopvanghoogleraar Ruben Fukkink (eindredacteur van het curriculum) en Nienke Wilering (BOink en bestuurslid BKK). In dit nummer de eerste analyses, met aandacht voor de historische discussies over het belang van een pedagogisch curriculum voor de kinderopvang. We peilen ook vast de reacties in het onderwijsveld en presenteren een fraai voorbeeld hoofdstuk uit het pedagogisch curriculum, over het stimuleren van bètavakken bij jonge kinderen. Het kán, zonder verborgen leeragenda. En natuurlijk aandacht voor de nieuwe beroepskracht, die nodig is om dit curriculum in de praktijk handen en voeten te geven.

04 Het nieuwe pedagogisch curriculum
Aart Verschuur
Een dubbel interview met kinderopvanghoogleraar Ruben Fukkink en Nienke Wilering van BOink en BKK. Het curriculum maakt de activiteiten van de Nederlandse kinderopvang zichtbaar en bespreekbaar.

10 Recensie
Josette Hoex
Het pedagogisch curriculum is een indrukwekkende mijlpaal. Met nieuwe kennis, nieuwe woorden, verrassende weetjes. Maar sommige zaken wringen wel.

16 Bètavakken voor het jonge kind
Hanno van Keulen
Kinderen introduceren in de materiële wereld en voorbereiden op schoolvakken als natuurkunde en biologie. Gewoon door samen naar de maan te kijken of bloemengeuren op te snuiven.

20 Reacties vanuit het onderwijs
Wilma Schepers
Het pedagogisch curriculum voor de kinderopvang biedt mooie kansen om verder te werken aan een gezamenlijk curriculum voor onderwijs en kinderopvang.

24 De nieuwe professional
Mariska Venema
In onderwijs en opvang biedt de beroepskracht van de toekomst kinderen een rijke leeromgeving. Maar het kind blijft eigenaar van zijn eigen leerreis.

28 Werkbezoek Denemarken
Michael Vaes
Een flinke Nederlandse delegatie vanuit onderwijs en kinderopvang reist naar Denemarken, om daar met eigen ogen te zien hoe de nieuwe Deense onderwijswet in de praktijk uitpakt. Dat blijkt geen eenduidig succes.

EN VERDER…

09 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Businesscase ikc’s weinig overtuigend.

31 De directeur
Corona Koek
Waarom de IKK-cirkel niet rond is.

32 NVTK
Lida Schepers
Voorstel voor fusie met toezichthouders onderwijs

34 Boeken
Ans Vermeulen
Leren reciteren met video-interactie. Een nieuwe handleiding.

36 Kindermishandeling
Josine Holdorp en Su’en Verweij-Kwok
Bij Ska Amersfoort sneller zorgen delen over signalen van kindermishandeling. 

38 Wetenschap
Mireille Aarts
Groepsfunctioneren op kinderdagverblijven. Met opvallende conclusies

43 Pact Column
Anky Duin en Gerdi Meyknecht
Gemeente Eersel jaagt samenwerking aan.

44 Signalementen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service