BBMP — (januari 2018) nr. 1

Thema: KRIMPEN EN GROEIEN
‘Bevolkingskrimp heeft grote gevolgen voor de voorzieningen voor het jonge kind. Scholen en peuterspeelzalen sluiten hun deuren, de kinderopvang worstelt met het openhouden van locaties. Gelukkig biedt samenwerken uitkomst. We geven drie voorbeelden van wat een hechte gemeenschap vermag.

04 Samenwerking in krimpgebieden lóónt
Aart Verschuur
Vergrijzing, ontgroening, leegloop. Een fl ink aantal regio’s in ons land kampt met bevolkingskrimp. Met veel gevolgen voor de voorzieningen voor het jonge kind. Gelukkig biedt samenwerken uitkomst.

10 Toekomst voor de plattelandsdorpen
Wilma Schepers
Drie voorbeelden die laten zien hoe het anders kan en hoe belangrijk daarbij de gemeenschap is

18 Het gaat weer goed met de branche kinderopvang!
Tony Weggemans
Al een flink aantal jaar worden jaarcijfers verzameld voor het Brancherapport Kinderopvang. Dat geeft inzicht in interessante trends.

22 Stadsfoto Kindcentra
Tony Weggemans
Het instrument Stadsfoto Kindcentra helpt om zicht te krijgen op het proces van de vorming van kindcentra. Het stimuleert ook het onderlinge gesprek.

28 Meer dan een veredelde contactpersoon
Maryse Nijhof-Broek & IJsbrand Jepma
Wat is dat eigenlijk, een mentor in de kinderopvang? Wat is een mentor meer dan de vaste contactpersoon die kinderen en ouders al in zoveel organisaties vanzelfsprekend hebben?

34 Interprofessioneel samenwerken in het onderwijs
Mirjam Tielbeek- Bertels
Interprofessioneel samenwerken ontstaat niet vanzelf. Kindcentrum De Bolster gebruikt de ‘Handleiding stimulering interprofessionele samenwerking’

En verder

26 NVTK
Maria Jongsma & Helmie van Ravestein
Zorg ervoor dat je ook over de inhoud gaat

33 De directeur
Corona Koek
Kinderopvang in krimpgebieden, samen kom je heel ver…

38 Boeken
Clarine de Leve
Waar staat de Nederlandse kinderopvang?

43 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
Leefbaarheid in Limburg

44 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden.