BBMP — (2016) nr. 3

Thema: Dilemma’s rond het kindcentrum
Het (integraal kindcentrum is hip en trending. Iedereen heeft het erover. In dit nummer hebben we het over de achterkant van het proces van (i)kc-vorming. Leerpuntje: ‘Het vormen van een kindcentrum is geen project met een kop en staart, maar een traject met levensgrote dilemma’s en een open eind’, zegt gastredacteur Yvette Vervoort.

04 Haken en ogen bij het vormen van een kindcentrum
Aart Verschuur
Bij de vorming van een kindcentrum moet onderhandeld worden en niet zelden staat het eigenbelang van of onderwijs op kinderopvang daarbij voorop.

09 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
De vraag van zestig miljoen…

10 Dilemma’s rond het kindcentrum
Wilma Schepers
Het lijkt een must have, het kindcentrum. Maar zelfs als er geen belemmeringen zouden zijn, dan is het nog verstandig je af te vragen waarom je een kindcentrum zou willen voor je begint met het invullen van het hoe en het wat.

15 Van onderop, van bovenaf of van middenuit
Wilma Schepers, Jacques Verheijke en Aart Verschuur
In de praktijk vinden mensen – het gaat altijd om de mensen – praktische oplossingen voor praktische bezwaren. Op deze pagina’s drie voorbeelden van drie verschillende standpunten waarvandaan het proces van ikc-vorming verloopt.

24 NVTK
Lida Schepers
Vertrouwen en transparantie bij bestuurder en raad van toezicht

27 Forum
Eddy Brunekreeft en Felix Rottenberg
Brancheorganisatie Kinderopvang: Samen actief; goed voor ieder kind!

28 Vijf vragen aan Kathalijne Buitenweg
Wilma Schepers
De bekendmaking van de oprichting van de nieuwe Branchevereniging Matschappelijke Kinderopvang.

30 ECF: Vijf pijlers voor kwaliteit
Josette Hoex & Erna Reiling
Het Europees kwaliteitskader voor de kinderopvang

35 De directeur
Corona Koek
De ideale brancheorganisatie

36 Boeken
Marianne van Duuren
Veranderen is uit!

38 Nieuwe klachtenprocedure versterkt positie ouders
Koos Nijgh
Het nieuwe klachtrecht versterkt de positie van ouders.

43 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
Opvoeden met gelijke kansen vraagt om maatwerk

44 Forum
Betsy van der Grift
Tijd voor een Pedagogisch Curriculum Kinderopvang?

46 Signaleringen
Hier vindt u publicatie’s die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service