BBMP — (2016) nr. 2

Thema: Kijk op kindcentra
In deze eerste vernieuwde uitgave van BBMP – Kindcentrum BBMP – draait het om visie op de toekomst. Wat kunnen kinderopvang en onderwijs voor elkaar betekenen? Hoe kunnen ze elkaar vinden? Waar wil is, is een weg. De wil is er om alle kinderen kansen te geven door samen een solide doorgaande educatieve lijn te ontwikkelen. Nu samen op weg!

04 Gelijk goed van start met OnsOnderwijs2032
Wilma Schepers
De educatieve betekenis van kinderopvang ontmoet steeds meer erkenning. Daartegenover staat dat de opvangfunctie die het onderwijs toch ook heeft, wel wat meer aandacht mag krijgen.

09 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Keuzes maken…

10 Dekker maakt stichten van nieuwe scholen makkelijker
Aart Verschuur
Het ei van Columbus: een kinderopvangorganisatie die zelf een school start. Het voorstel van staatssecretaris Dekker kan een duwtje in de goede richting geven.

16 Mijn Portret/Looqin als digitaal kindvolgsysteem
Wilma Schepers
De kwaliteit van onderwijs en kinderopvang afmeten aan ‘hoe het gaat met de kinderen’. Een logische gedachte, maar nog lang geen staande praktijk.

22 Boeken
Clarine de Leve
Over toekomstgericht onderwijs: de Zaanse Agora

24 bdKO
Lida Schepers
Van aansturing naar zelfsturing, een verkenning

26 Dragende werkvloeren in kindcentrum en brede school
Jacques Verheijke
Als proces van inhoudelijke ontwikkeling en doorgroei van een kind-Centrum of brede school bottom-up verloopt, dan verstevigt dat het draagvlak in de praktijk.

31 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
Met de focus op het kind is samenwerken logisch

32 Samenwonen betekent nog niet samenwerken
Jos van der Horst
De ambities van een brede school maken samenwerking noodzakelijk. Het helpt om ‘samen te wonen’maar dat niet per se een garantie voor een succesvol partnership.

37 De directeur
Corona Koek
Hebben ze wel écht overtuigd?

38 Dag Lex, tot ziens bij de MOgroep
Lex Staal
7 onmogelijke keuzes

40 De bredeschool als instrument voor buurtparticipatie
Harry Vrins
Een mogelijkheid om ‘werkelijke meerwaarde’ te geven aan de samenwerking in en rond een brede school is deze als verbindingsweg te zien voor de actieve buurtparticipatie.

44 Wetenschap
Dieuwke Hovinga en Elise Peters
Spel als krachtige leermethode

49 Kindcentra 2020: spannend maar vol vertrouwen
Onno Hoorn
Al is het gedachtengoed van Kindcentra 2020 doorgedrongen tot in de hoogste gremia, het uiteindelijke doel is nog niet bereikt.

52 Signaleringen
Hier vindt u publicatie’s die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service