BBMP — (2015) nr. 6

Thema: Kinderopvang 2020

04 De kinderopvangbranche in 2020?
Wilma Schepers
Er heerst ongerustheid over een al te groot ‘politiek enthousiasme’ over Kindcentra 2020 die het zorgvuldige evenwicht tussen de verschillende soorten aanbieders zal verstoren.

08 Wanneer gaat de branche de kansen pakken?
Wilma Schepers
Heeft de branche in Leo Houwen de juiste voorvechter gevonden?

10 Directe financiering: out-of-the-box
Wilma Schepers
Het is een ‘droog dossier’ maar wel een dossier met impact: is het een kans of een bedreiging?

14 Een eenzame tijd voor bestuurders
Aart Verschuur
Er zitten veel haken en ogen aan een stil faillissement. Sandra Jongeneelen (ex-directeur Trioudus) en Jasper Gevers (curator) kennen het verschijnsel stil faillissement van binnenuit en vertellen openhartig over hoed en rand.

19 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Bso als aandachtspunt voor de begroting 2016 en 2017…

20 De vraag is niet óf we babyopvang willen, maar hoe?
Marianne van Duuren
Louis Tavecchio vindt het babydebat een ideologie-discussie en geen wetenschappelijke discussie. Dat neemt niet weg dat wetenschappers, psychologen, antropologen, biologen, primatologen en sociologen – ons kunnen helpen de ideologie te overstijgen.

24 bdKO
Lida Schepers
Klaar voor een nieuwe generatie bestuurders.

26 Boeken
Maria Jongsma
Verlangen naar de zee

29 De directeur
Corona Koek
Babyopvang slecht?

30 Wetenschap
Martine Broekhuizen
Wat moeten kinderen volgens hun ouders leren in de kinderopvang?

35 Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
PACT kijkt rond in Denemarken

36 Signaleringen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service