BBMP — (2015) nr. 3

Thema: Toezicht in de toekomst
Asscher presenteerde zijn Nieuwe Toezicht voor de kinderopvang. De sector herkent zich wel in de ambities van Asscher. Niet alleen de ondernemers, ook ouders, en – niet onbelangrijk – de toezichthouders en handhavers. BBMP ging voor u op zoek: hoe wordt de discussie gevoerd in het veld, hoe is de praktijk, welke ontwikkelingen zijn er? In vijf artikelen gaan we dieper op de kwestie in.

04 Een goed gesprek over toezicht & handhaving
Wilma Schepers
Amsterdamse houders zijn blij met de GGD en de gemeente

08 De beste voorbereiding op de sprint
Lodewijk Asscher

10 Zacht op relatie, hard op inhoud
Aart Verschuur
Op controle met GGD-inspecteur Annemarie van Alst

14 GGD GHOR Nederland ziet spannende tijd met vertrouwen tegemoet
Erik Riemens
Een interview met Mireille Gemmeke, projectleider toezich kinderopvang

16 De inspectiepet past ons allemaal!
Josette Hoex
De ontwikkeling van het Veldinstrument Observatie Pedagogisch Domein

19 Ouders over inspectie en rapportage van de GGD
Maria Jongsma

21 De directeur
Corona Koek
Vrouwen aan de top

22 Boeken
Marianne van Duuren
De wijsheid van de minderheid

24 NVTK
Wat verdient een bestuurder

26 Op weg naar ‘bewust bekwaam’ handelen
Sylvia Deneer
Pedagogen van KION zijn enthousiast over het project waarin zij in drie jaar de pedagogische kwaliteit waarborgen en verbeteren. Centraal in de aanpak staat de ‘aandachtsfunctionaris pedagogiek’. Er wordt gemeten, geobserveerd, geĆ«valueerd en de verbeterpunten worden aangepakt.

29 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Over rondpompen en verspillen van geld…

30 Wetenschap
Paul Leseman, Saskia van Schaik & Mariƫtte de Haan
Positieve selectie-effecten

35 Pact Column
Anki Duin & Gerdi Meyknecht
De best opgeleide professionals voor het jonge kind

36 Signalen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service.