Basisschoolmanagement — Jrg. 35 (juni 2021) nr. 5

04 Een geletterde toekomst voor alle leerlingen
Marita Eskes

08 Toekomstgericht onderwijs op basis van onderzoekend leren
Renate Vliet

12 Directeur/bestuurder Otto Hiemstra; ‘Ik ben altijd op zoek naar wat wel mogelijk is’
Chris Zwart

19 Ruimte voor de jongen
René van Engelen

24 Flipt u al met uw team?
Klaas Bellinga en Sabine Kokee

27 Maak gebruik van de vertrouwenspersoon
Giti Bán en Frank Brouwer

30 Juridisch : Wet betaald ouderschapsverlof
Arzu Yandere