Basisschoolmanagement — Jrg. 34 (maart 2020) nr. 2

04 Hoe geef je goed onderwijs in begrijpend lezen?
Cor Aarnoutse

09 Informeel leren versterkt het schoolleiderschap
Judith Arnels

12 Gert Biesta: ‘Het onderwijs is armoediger geworden’
Frans Weeber

14 Onderzoekend vermogen ontrafeld
Yvette Thielen, Jeanette Geldens, Judith Stoep en Herman Popeijus

18 Anette de Ruiter: ‘Een directeur moet een krachtige, inspirerende leidinggevende zijn’
Hans Verboon

20 Schoolverlaters en leraren over het onderwijsproces
Joop Smits en Cor Aarnoutse

24 Beginnende leraren en het versterken van resilience
Marjan Glas, Jeanette Geldens, Herman Popeijus en Peter van Petegem

27 Column: Ga toch fietsen
Jacques Jacobs

28 Bevorder de denkkracht van het team
Jacques Jacobs

30 Juridisch: Arbeidsconflicten: een juridisch moeras in geval van ziekte
Noor Dietvorst