Basisschoolmanagement — Jrg. 34 (juni 2020) nr. 5

04 Werk maken van gelijke kansen
Linda van den Bergh en Anje Ros 

08 Leerachterstand opgelopen in coronatijd?
Joop Smits en Cor Aarnoutse 

11 Betere kansen voor talentvolle leerlingen met een taalachterstand
Kees Broekhof en Maarten Catney 

14 Afstemmen op diversiteit
Helma de Keijzer en Linda van den Bergh 

17 Column: Wandelen
Jacques Jacob

18 Hester IJsseling: Luister naar de verhalen van de leraren
Frans Weeber 

20 Van statuten naar good governance
Anton Kotte 

24 Teamgericht organiseren
Ben van der Hilst en Jolijn van der Hoef 

27 Waarden als rots in de branding
Schelte Beltman 

30 Juridisch: Aansprakelijkheid voor medisch handelen in het onderwijs
Noor Dietvorst