Basisschoolmanagement — Jrg. 33 (maart 2019) nr. 2

04 Zes uitdagingen voor het bewegingsonderwijs
Anneke Timmermans e.a.

08 Erik Scherder: ‘Bewegen en muziek houden het brein jong’
Hans Verboon

10 Het versterken van leerkracht self-efficacy 
Marjolein Zee

14 Inge Zweers: ‘Houd niet alle leerlingen met gedragsproblemen in het regulier onderwijs’
Chris Zwart

16 Hellen Schouenberg: ‘Dromen, draagvlak creëren, stappen bepalen en… doen’ 
Chris Zwart

18 Filosoferen met kinderen
Rob Bartels

21 Column: Spookvarken
Jacques Jacobs

22 De implementatie van Close Reading
Marieke van Logchem, Dortie Mijs en Tony van Dalen

26 Zelfstandig werken volgens contract
Lieven Deprettere 

30 Juridisch: Meldcode kindermishandeling aangepast
Bas Vorstermans