Basisschoolmanagement — Jrg. 33 (juni 2019) nr. 5

04 Succesvolle voorbeelden van gespreid leiderschap
Anja Ros en Brigit van Rossum

08 Meer aandacht voor dyscalculie
Marije van Oostendorp

11 Op zoek naar nieuwe helden in de school
Macro Snoek

14 Wim Daniëls: ‘Het gezag van onderwijzers was veel groter’
Hans Verboon

16 Zelfzorg voor de ontsokkelde leider
Robert Mentink

20 Jolanda Hogewind: ‘We moeten ophouden met het slachtofferdenken’
Hans Verboon

22 Schoolteams in hun kracht
Saskia Ramakers en Jeroen Janssen

25 Column: Double loop
Jacques Jacobs

26 Welke besturing is passend?
Anton Kotte

30 Juridisch: Eisen aan de toelaatbaarheidsverklaring
Bas Vorstermans