Basisschoolmanagement — Jrg. 32 (september 2018) nr. 6

04 Basiskwaliteit Nederlands rekenonderwijs is goed
Marian Hickendorff e.a.

08 Aanpak taalachterstand: ouders zijn de sleutel
Marieke Drost

12 Doorgaande lijn VVE laat te wensen over
Annemiek Veen en Ineke van der Veen

15 Toezicht naar eigen inzicht
Jaap de Jonge

18 Directeur Ivo Bravenboer: ‘Altijd duidelijk en open zijn, sturen en niet falen’
Chris Zwart

20 Meer differentiatie nodig bij versterking schoolleiderschap
Eric Verbiest

24 Jos Kessels: ‘Denk samen na aan de hand van de concrete praktijk’
Frans Weeber

26 Project GAS geven: doelgericht werken
Judith Stoep

29 Column: Mind your steps
Jacques Jacobs

30 Juridisch: Grensoverschrijdend gedrag in de school – Er is ‘iets’ aan de hand
Bas Vorstermans