Basisschoolmanagement — Jrg. 32 (juni 2018) nr. 5

04 Een krachtige rol voor schoolleiders
Hans Verboon

08 Met je team de werkdruk verminderen
Annemieke Schoemaker en Angela Kouwenhoven

11 Zelfsturende teams zonder bestuurders en managers
Frans Weeber

14 Less is more!
Wijnand Gijzen

17 Directeur José Vervoort: ‘Ik voel me vooral onderwijskundig leider’
Jacques Jacobs

20 Leesstrategieën in de klas
Mariska Okkinga

23 Boekrecensie – Utopia: naar ander onderwijs
Jacques Jacobs

24 Een open gesprekscultuur is heel wat waard
Huis Communicatie

26 Passend onderwijs (5): OBS Pluspunt in Rotterdam
Wendy Saman en Willem de Vos

29 Column: De wet van e remmende achterstand
Jacques Jacobs

30 Een onderzoekende cultuur in de basisschool
Lisette Uiterwijk

34 Juridisch: Nieuwe regels voor ontslag, transitievergoeding en ketenbepaling
Noor Dietvorst