Basisschoolmanagement — Jrg. 31 (mei 2017) nr. 4

04 Zet integriteit op de agenda!
Elisa Christiaansen

07 Hoe worden en blijven we integer?
Martijn Baan Hofman

10 Evalueren om te leren
Jos Castelijns en Diana Baas

14 Komt tijd komt raad, maar soms wat laat
Jacques Jacobs

18 Directeur Ben Hiemstra:’ Je hoeft niet meer alles na te lopen’
Chris Zwart

20 De bevordering van adaptief digitaal leren
Pieter Appelhof

24 Het effect van voor- en vroegschoolse educatie
Chris Zwart

29 Column: Shagje
Jacques Jacobs

30 Informatieverstrekking aan ouders
Bas Vorstermans