Basisschoolmanagement — Jrg. 31 (maart 2017) nr. 2

04 Naar een beredeneerd aanbod voor begrijpend lezen
Joop Stoeldraijer

08 Effecten van bevordering ouderbetrokkenheid
Pieter Appelhof

12 Loes Ypma (PvdA): ‘Op school moet iedereen welkom zijn’
Frans Weeber

15 Column: Onderwijsblindheid
Jacques Jacobs

16 Van welke docent leer je het meest?
Aenneli Houkes-Hommes

19 De onderzoekende leerkracht
Mirjam Snel en Lisette Munneke

22 Directeur Birgitte Plasmans: ‘Samen verantwoordelijkheid dragen’
Chris Zwart

24 Juridisch: De herbenoemingsverplichting
Bas Vorstermans

26 Sturen op gezamenlijkheid en verbinding
Edith Hooge

29 Profilering van de school
Hans Burgmans en Arie van Erp