Basisschoolmanagement — Jrg. 31 (juni 2017) nr. 5

04 Investeren in beter onderwijs én een sterke school
Wybo Vons

08 Scholen op weg naar excellentie
Jacques Jacobs

12 Rol van leerkrachtgedrag in relaties tussen leerlingen
Marloes Hendrickx

14 Directeur Jacob Uijl: ‘Betrokkenheid van het team is heel belangrijk’
Jacques Jacobs

16 Woordenschatonderwijs in de 21e eeuw
Jos Cop

20 Ontwikkel een visie voor het gebruik van media
Denise Bontje

24 De effecten van leesmotivatiebevordering
Lisa van der Sande, Roel van Steensel en Linda Arends

27 Column: East of Eden
Jacques Jacobs

28 Nieuwe Arbowet: nadruk op preventie
Noor Dietvorst