Basisschoolmanagement — Jrg. 31 (april 2017) nr. 3

04 Onderwijsinspectie vernieuwt het toezicht
Jacques Jacobs

09 Lead like a champion
Carla Versteeg

12 Burgerschapsonderwijs versterken
Chris Zwart

16 Funderend onderwijs in Toronto: ‘Wij zijn de toekomstmakers’
Hank Beermann

20 Vervanging in het onderwijs: Schoolbesturen doen er goed aan niet af te wachten
Bas Vorstermans

23 Column: Laat de onderwijsrobot maar komen
Jos Cöp

24 Directeur Ine Schoonhoven: ‘Ik ben een echte teamspeler’
Hans Verboon

26 Hoe kan de school ouderbetrokkenheid bevorderen?
Pietrer Appelhof

30 Juridisch: Opeisbaarheid transitievergoeding bij ziekte
Noor Dietvorst