Basisschoolmanagement — Jrg. 30 (december 2016) nr. 8

04 Factoren die de effectiviteit van het onderwijs bevorderen
Pieter Appelhof

08 Bemoei je ermee
Robert Mentink

13 Informeel onderwijs op de kaart
Hans Verboon

16 Een ander perspectief op professionele ruimte
Mirjam Bakker, Marije Boonstra en Stijn Verbeek

20 Schooldirecteur Ellen Atkinson: ‘Elke dag samen een beetje beter’
Hans Verboon

22 Investeren in actieonderzoek loont
Lotte Hendriks

26 Petra van Haren (AVS): ‘Een leven lang leren is in deze tijd een belangrijke arbeidsvoorwaarde’
Frans Weber

29 Column
Jacques Jacobs

30 Juridisch: Nieuwe ketenbepaling voor vervangers in het bijzonder onderwijs
Noor Dietvorst-Janssen