Basisschoolmanagement — Jrg. 28 (mei 2014) Nr. 4

  3  COLOFON

3  REDACTIONEEL
Hans Verboon

  4  Leren in 2020 / Hoe digitale leermiddelen het onderwijs effectiever gaan maken
DIGITALE LEERMIDDELEN
Jos Cöp en Albert Rouschop
Heel veel mensen in en rond het onderwijs zijn driftig op zoek naar voorstellingen van het leren van de toekomst. Het denken over wordt vaak sterk gestuurd voor technische mogelijkheden, maar is dat wel terecht? Kunnen digitale leermiddelen het onderwijs wel effectiever maken? En wat zijn dan belangrijke onderliggers en succesfactoren?

  9  Onderwijs goed besturen? / Lessen uit de zorgsector
GOVERNANCE
Ineke Sagasser, Marjan Vermeulen, Marieke Versloot
Op welke gebieden kan het onderwijs lering trekken uit de ervaringen in de zorgsector en de stappen die hier zijn gezet met betrekking tot goed bestuur? Dat is de centrale vraag die de auteurs beantwoorden in dit artikel.

14  Versterking van de professionaliteit van de leraar / De rol van de schoolbegeleider
PROFESSIONALITEIT
Iris Windmuller en Anje Ros
In dit artikel staat de vraag centraal: ‘Op welke wijze werken leraren aan het versterken van hun professionaliteit en welke rol kan de schoolleider daarbij spelen?’

18  Trekken aan een dood paard
COLUMN
R. de Bruin-Beumer

19  Professionele netwerken in de school
PROFESSIONELE NETWERKEN
Selma Janssen
Dit artikel heeft tot doel om schoolleiders te laten zien hoe zij met behulp van visuele netwerken (sociogrammen) de uitwisseling van kennis en ervaringen in hun school kunnen doorgronden en hoe deze netwerken feedback kunnen verschaffen om verbeteringen in het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten op gang te brengen, met als doel om een gemeenschappelijk pedagogisch-didactisch repertoire in de school te realiseren.

24  ‘Ik heb altijd het debat gezocht’
INTERVIEW
Hans Verboon
Na een voorzitterschap van twintig jaar heeft Ton Duif de AVS verlaten. Duif richtte de AVS indertijd op uit onvrede over het gebrek aan invloed van schoolleiders op het onderwijsbeleid. Inmiddels is de AVS niet meer uit de sector weg te denken. Ter gelegenheid van zijn afscheid wil Ton Duif een aantal overwegingen kwijt.

27  Aandacht voor de schoolbibliotheek
LEESBEVORDERING
Merel de Vink
Onderzoek wijst het uit: lezen is van onschatbaar belang. Wie veel leest, presenteert beter op school en in de maatschappij. Helaas worden wegens bezuinigingen steeds meer bibliotheekfilialen gedwongen hun deuren te sluiten. De overheid wil de functie van de bibliotheek in de toekomst nadrukkelijk neerleggen bij basisscholen, en daarmee is het belangrijker geworden dat iedere school beschikt over een kwalitatief hoogstaande boekencollectie.