Basisschoolmanagement — Jrg. 28 (maart 2014) Nr. 2

  3  COLOFON

  3  REDACTIONEEL
José Vervoort

  4  Onderwijs cruciaal voor woordenschatontwikkeling
TAAL
Marja de Boer
Wat kunt u als schoolleider of als leerkracht doen om de woordenschat van leerlingen te stimuleren? In dit artikel zetten we de belangrijkste inzichten voor u op een rij.

10  Samen leren in een onderzoekende school
SAMEN LEREN
Cor van den Berg en Rolf Robbe
In dit artikel laten de auteurs zien hoe je als school met een onderzoekende aanpak het onderwijs kunt verbeteren, waar dat goed voor is en hoe je leiding geeft aan een onderzoekende cultuur in je school.

14  Uitbreiding van leertijd levert winst op
ONDERWIJSTIJDVERLENGING
Pieter Appelhof
Sinds 2009 wordt in 26 gemeenten geëxperimenteerd met Onderwijstijdverlenging (OTV). Extra onderwijstijd wordt ingezet om onderwijsachterstand te verminderen. Daarnaast draaien er in Nederland nog vijf zomerscholen. Vooral in de Verenigde Staten en Engeland is met OTV al vele jaren ervaring opgedaan en is er veel onderzoek uitgevoerd naar de effecten. Onder welke condities leidt extra onderwijstijd tot leerwinst voor de deelnemende leerlingen?

19  Cultuurramp
COLUMN
R. de Bruin-Beumer

20  Het schoolplan 2.0
Martin Vredeveld
SCHOOLPLAN
In dit artikel geeft de auteur handreikingen om het schoolplan een andere, meer strategische functie te geven in de school.

26  Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ajax als leerschool voor het onderwijs?
COLUMN
Henk Mulders

27  De schoolleiding en leren zichtbaar maken
Kees Vernooy
RECENSIE
Recent verscheen de Nederlandse versie van het boek Visible Learning for Teachers van John Hattie met als titel Leren zichtbaar maken. Leren zichtbaar maken is het resultaat van 15 jaar onderzoek van John Hattie en zijn collega’s naar wat daadwerkelijk in scholen werkt om het leren van leerlingen te verbeteren. Een recensie.

32  Juridisch: Wat te doen bij disfunctioneren van werknemer
Mustafa Dagtasoglu
JURIDISCH
Dikwijls bereikt ons de vraag of een werknemer, die niet goed functioneert, ontslagen kan worden. Alvorens tot ontslag over te gaan is het van belang te realiseren, dat vooraf dan wel achteraf door instanties een toetsing plaatsvindt.