Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (september 2013) Nr. 6

3 COLOFON

3 REDACTIONEEL
Peter van Leeuwen

4 21st century skills: the survival of the fittest
KENNIS EN INNOVATIE
Frank Studulski
In dit artikel zet de auteur uiteen wat wordt bedoeld met 21st century skills, wat de kansen en mogelijkheden zijn en wat er in Nederland al mee gebeurt.

8 Kleine scholenbeleid is voorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs
Pieter Appelhof
SAMENWERKING
Bevolkingskrimp leidt tot de groei van het aantal kleine scholen. Kleine scholen zijn duur en de kwaliteit van het onderwijs staat er onder druk. Staatssecretaris Dekker wil daarom de samenwerking tussen scholen in regio’s bevorderen. Hiermee sluit hij aan op initiatieven in andere Europese landen.

12 Toekomstgericht werken
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

13 Internationalisering is de toekomst!
INTERNATIONALISERING
Anton Kotte
De trend van de afgelopen jaren laat juist zien dat we in Nederland en ook in het onderwijs hoe langer hoe meer verengelsen. Is dat proces nog te keren, of gaan we met het Nederlandse onderwijs een meer (definitieve) internationale richting op?

18 Lesson Study, dŽ oplossing om teamleren succesvol in te zetten
TEAMLEREN
Alma Buitenhuis en Willem Rosier
Op dit moment voert CPS een onderzoek uit naar ‘Lesson Study’ voor School aan zet binnen scholen in het (speciaal) basisonderwijs. In dit artikel wordt de werkwijze van Lesson Study over het voetlicht gebracht en de ervaringen uit de monden van de teamleden van de deelnemende scholen opgenomen.

22 Onderwijs in Singapore: een kritische impressie (2)
BUITENLAND
Gerard Paardekooper, Sander Dankelman en Eric Verbiest
In een vorige bijdrage deden we verslag van een studiereis van een groep Nederlandse schoolleiders aan Singapore. In dat artikel schetsen we het onderwijssysteem van Singapore. In deze tweede en laatste bijdrage plaatsen we een aantal kritische opmerkingen bij de opgedane ervaringen.

26 Wat doet de inspectie zelf aan kwaliteitszorg?
KWALITEITSZORG
Geurt van Hardeveld en Jos Verkroost
Dit artikel maakt duidelijk hoe de Inspectie van het Onderwijs haar kwaliteitssysteem heeft ingericht en wat scholen daar in de praktijk van merken.