Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (mei 2013) Nr. 4

3 REDACTIONEEL
Hans Verboon

4 Einde aan twaalf jaar vrijblijvendheid rond kwaliteit schoolleider
KWALITEIT
Frans Weeber
Tot op heden kon iedereen schoolleider worden en het was aan het bestuur om te bepalen aan welke kwalificitaties hij of zij moest voldoen. Daaraan is dit jaar een einde gekomen.

7 Veilig leren lezen: vijf updates voor de leerkracht
Marcel Schmeier
LEZEN
Veilig Leren Lezen (VLL) biedt een stevige basis om kinderen goed te leren lezen. Toch is er mŽŽr uit de methode te halen als de onderwijskundig leider de leerkracht stimuleert de vijf updates eigen te maken die in dit artikel worden beschreven. De leerkracht maakt namelijk het verschil!

11 Mogelijke rol van alcohol bij ziekteverzuim
ZIEKTEVERZUIM
Frans Weeber
De auteur stelt in dit artikel dat door de hoge psychische belasting in het onderwijs het risico van alcoholgerelateerd ziekteverzuim op de loer ligt.

14 Breng CITO-Eindtoets terug in functie! En snel een beetje!
COLUMN
R. de Bruin-Beumer

15 De kracht van samenwerkende scholen
SAMENWERKING
Sjoerd Sol & Arjette de Pree
Een kwaliteitsimpuls: 1+1 kan 3 zijn. In dit artikel pleiten de auteurs voor de vorming van samenwerkende teams.

20 Aansprakelijkheid school als werkgever
JURIDISCH
Popke van Veen
Leerkracht belast met het toezicht van ongeveer 1000 leerlingen heeft schade ondervonden als gevolg van een voorval op het schoolplein. Wel of geen schending zorgplicht van de school ex artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW)?

23 Het feest van herkenning kan beginnen
RECENSIE
Dick Oosterveld
Hans Notmeijer heeft zijn belevenissen als Amsterdamse basisschooldirecteur na bijna 30 jaar onderwijservaring te boek gesteld.

26 Nogmaals toetsing van spelling
INGEZONDEN
Reacties van Anna Bosman en JosŽ Schraven en van het Cito op de artikelen over ‘Toetsing spelling’ in Basischoolmanagement 1/2013, januari 2013 (pag 4 en pag. 9).

27 Evidence-based nascholen in Almere: op weg naar beter rekenonderwijs
NASCHOLING
Francis Meester & Henk Blok
Beter onderwijs vergt betere leraren. Professionalisering is daarom zowel voor schoolleiders als voor schoolbesturen een belangrijk oogmerk. Nascholing is naar veler overtuiging een belangrijk instrument om de kwaliteit van schoolteams te verbeteren. Maar dan moet nascholing wel effectief zijn, effectief in de zin dat nascholing leidt tot aantoonbaar betere leraren en aantoonbaar hogere leeropbrengsten.

31 3 x 25 x (15 + 5) = 1500. Onmogelijk …?!
COLUMN
Jos Boerema