Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (maart 2013) Nr. 2

3 REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Opbrengstgericht aan de slag met de referentieniveaus
REFERENTIENIVEAUS
Karin van Beugel
Samen met de schoolbesturen investeert de gemeente Amsterdam met het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam in de kwaliteit van het onderwijs in de stad. Zo werd tussen begin 2011 en medio 2012 de pilot Referentieniveaus uitgevoerd. De twaalf deelnemende basisscholen kregen ondersteuning om op een opbrengstgerichte manier met de referentieniveaus te werken. In dat kader deden zij ervaring op met drie speciaal ontwikkelde instrumenten: een Format Tussendoelen, Beroepsstandaarden (voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren) en een Kijkwijzer. De instrumenten zijn waardevol gebleken. Daarom worden ze nu ook beschikbaar gesteld aan andere scholen en schoolbesturen in het land. Twee directeuren die met hun team aan de pilot deelnamen, vertellen over hun ervaringen.

10 Bereikbaarheid en spreiding van basisscholen: samenwerking bij krimp!
SAMENWERKINGSSCHOLEN
Jans de Vos
Jan de Vos beschrijft in dit artikel hoe en op grond van welke keuzes schoolbesturen en gemeenten een spreidingsplan kunnen maken. Hij pleit voor samenwerking van basisscholen over de richtingen heen, vooral ook bestuurlijk envoor meer ruimte voor samenwerkingsscholen.

16 Je bent een rund als je met het onderwijs stunt
COLUMN
R. de Bruin-Breumer

17 Leiding geven aan opbrengstgericht werken op een duurzame wijze (2)
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Nico Eigenhuis en Hans de Ruiter
In een eerder artikel met deze titel (Basisschoolmanagement oktober 2012) heeft Nico Eigenhuis beschreven dat eenzijdige gerichtheid op opbrengsten in het onderwijs kan leiden tot averechtse effecten. Nu is het moment om naar aanleiding van de geconstateerde problemen te komen met idee‘n voor oplossingsrichtingen.

21 Einde van tijdelijke dienstverbanden
JURIDISCH
Mustafa Dagtasoglu
De komende maanden zal op de meeste scholen moeten worden beslist of de tijdelijke dienstverbanden met nieuwe werknemers worden voortgezet. Waarmee moet u als werkgever rekening houden? Wat moet u doen als een beginnende leerkracht nog niet helemaal naar tevredenheid functioneert? Of als de financi‘n het niet toelaten om de werkenemer een vaste contract aan te bieden? Een goede aanleiding om aandacht te schenken aan dit soort vragen.

23 Ouderbertrokkenheid als resultaat van helder communiceren
OUDERBETROKKENHEID
Lilian Boonstra
In dit artikel geeft de auteur vanuit de invalshoek communicatiekunde handvatten om ouderbetrokkenheid te bevorderen.

28 Hoe stuurt een bestuur op onderwijskwaliteit? / Beter maken van (zeer) zwakke scholen
ONDERWIJSKWALITEIT
Marjan Faber
In dit artikel zet de auteur succesvolle bestuurlijke interventies op een rij, maar eerst beschrijft ze wat volgens besturen oorzaken zijn van (zeer) zwakke onderwijskwaliteit.