Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (oktober 2012) Nr. 7

3 “Nederland is in afwachting van een nieuwe regering … “
REDACTIONEEL
JosŽ Vervoort

4 De eerste 100 dagen van de schoolleider
DUURZAAM LEIDERSCHAP
Robert Mentink
In dit artikel geeft de auteur vanuit zijn praktijkervaring als leidinggevende en opleider en coach van leidinggevenden een handreiking voor de eerste 100 dagen van de schoolleider in een nieuwe school. Het doel is de houdbaarheidsdatum van de leidinggevende op te rekken tot minimaal vijf jaar na die bewuste start.

9 Het belang van effectief klassenmanagement
KLASSENMANAGEMENT
Kees Vernooy, Frank van Schie, Elly Kamphuis
In dit artikel zijn de auteurs van mening dat klassenmanagement een belangrijk aandachtspunt voor de schoolleiding en haar team moet zijn omdat het van grote invloed is op de onderwijskwaliteit die leerkrachten realiseren.

18 Slchte Raad is duur!
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

20 Leiding geven aan opbrengstgericht werken op een duurzame wijze / Aandacht voor de persoon en het vakmanschap van de leraar verhoogt de opbrengsten
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Nico Eigenhuis
In dit artikel laat ik zien dat de huidige en eenzijdige focus op opbrengsten en opbrengstgericht werken in het onderwijs kan leiden tot averechtse effecten.

24 De onderwijsbubbel / Hoe deregulering een nieuw monster cre‘erde
DEREGULERING
Frans Weeber
Is er iets mis met ons onderwijs? Ja, vindt een verontruste groep docenten, politici en wetenschappers die zich in 2006 verenigden in Beter Onderwijs Nederland. Begin 2012 publiceerde deze vereniging het boek ‘De Onderwijsbubbel’.

26 Je kunt niet vroeg genoeg beginnen
COLUMN
Anton Kotte

28 Opleiding taalcošrdinator sorteert effect
TAAL
Sjouke Sytema & Eefje van der Zalm
In dit artikel beschrijven de auteurs kort de inhoud van de opleiding taalcošrdinator. Daarna geven ze drie modellen weer. De inhoud en de kwaliteit is in alle modellen gelijk en landelijk gewaarborgd. Ze doen tenslotte een voorstel om de ingezette onderwijsvernieuwing levend te houden.

32 De leerkracht basisonderwijs: werken met plezier
WERKDRUK
Henk Meijer & Jan de Meij
In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de toepassing van het Neuman Systems Model op het basisonderwijs. In het eerste deel wordt het model onder andere toegepast op de leerkracht. In het tweede deel wordt belicht hoe het model dienstbaar kan zijn in het benaderen van actuele thema’s, zoals passend onderwijs en de excellente school.

37 Het leerling-dossier; wat wel en wat niet?
JURIDISCH
Nienke Dani‘ls
Het leerling-dossier is de verzamelnaam voor de persoonsgegevens die de school verwerkt en bijhoudt over een leerling. Wat moet er wel en wat moet er niet in?