Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (mei 2012) Nr. 5

3 “… ik raad u aan er eens lekker voor te gaan zitten… “
REDACTIONEEL
Peter van Leeuwen

4 De kracht van de ‘lekenbenadering’: over leerlingenzorg en schoolontwikkeling
DESKUNDIGHEID
Kees van der Wolf
We hebben geleerd de ‘lekenbenadering’ te wantrouwen en de effectiviteit van de inbreng van deskundigen te overhaastten. Maar hoe hebben we dat geleerd en hoe is het zo ver gekomen dat we ons eigen oordeel niet meer vertrouwen? Over deze kwestie gaat dit artikel. En ook over de vraag hoe we er anders tegen aan kunnen kijken en wat we het best kunnen doen.

9 Noaberschap, solide basis voor krimpbeleid Achterhoek
KRIMP
Frans Weeber
In de Achterhoek sloegen 26 schoolbesturen onder de naam Personeelscluster Oost Nederland (PON) vijftien jaar geleden de handen ineen om de arbeidsvoorwaarden op bovenbestuurlijk niveau te regelen.

12 Noodzaak tot educatief partnerschap groter dan ooit / Over hoe ouders en scholen steeds meer samenwerken
EDUCATIEF PARTNERSCHAP
Teun Nijst
In dit artikel beschrijft de auteur een voorbeeld van positieve wisselwerking tussen school en ouders.

16 Ik heb nooit gezegd dat de leraar lui is / Hans Verboon in gesprek met Ton Elias
ONDERWIJSKWALITEIT
Hans Verboon
‘Ik heb veel kritiek gekregen op mijn uitspraken over de kwaliteit van het onderwijs; ik vond die bijna allemaal flauwekul. Op ŽŽn punt snijdt die kritiek echter wel hout. Ik moet scherper differenti‘ren tussen het primair en het voortgezet onderwijs. De kwaliteitsproblemen die ik aan de kaak stel doen zich in sterkere mate in het voortgezet onderwijs dan in het basisonderwijs voor.’ Aldus Ton Elias, spraakmakend woordvoerder onderwijs van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

19 Druk werk is nog geen werkdruk
COLUMN
R. de Bruin-Beuming

20 Van snoepzak naar fruitsalade
SCHOOLGEZONDHEIDSBELEID
Marc van Bijsterveldt
Chips als tussendoortje, voor drie weken snoep in ŽŽn traktatie en kinderen die al pijn in hun benen krijgen als naar de gymzaal wandelen. Bewegingsarmoede en ongezonde voedingsgewoontes zijn anno 2012 bepaald geen uitzondering meer onder basisschoolkinderen. Wat kun je eraan doen met schoolgezondheidsbeleid?

24 Leerlingen te koop
COLUMN
Frans Weeber

25 Met sprongen vooruit / Praktijkervaringen en leringen rondom het proces van schoolverbetering
SCHOOLVERBETERING
Dick Oosterveld
In dit interview deelt Tabe Sneijer zijn ervaringen en leringen met u rondom het proces van schoolverbetering.

30 Contact met gescheiden ouders
COMMUNICATIE
JosŽ van Loo
Steeds vaker hebben scholen te maken met gescheiden ouders. De communicatie tussen de ouders onderling verandert door een scheiding en daarmee verandert ook de communicatie tussen de school en de afzonderlijke ouders. Dit brengt vragen met zich mee over de manier waarop je hier als school het beste mee om kunt gaan.

34 Met plezier herhaald lezen
LEZEN
Marcel Schmeier
De auteur werkt met veel plezier met herhaald lezen en ziet dat zijn leerlingen hierdoor betere lezers worden. In dit artikel deelt hij zijn ervaringen Žn hoe hij er zelf voor zorgt dat zijn leerlingen het lezen leuk blijven vinden.

38 Hoe prikkel je een zieke werknemer tot medewerking?
JURIDISCH
Mustafa Dagtasoglu
De werkgever heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor de re
•ntegratie van de zieke en arbeidsgeschikte werknemer. De zieke werknemer moet meewerken. Wat indien de werknemer die medewerking niet of onvoldoende verleent en hoe kan de werkgever in dat geval de werknemer prikkelen? Onderstaand een overzicht van de wettelijke middelen die de werkgever heeft om het ongewenste gedrag van de zieke werknemer tijdens de eerste 104 weken te be•nvloeden en onder welke voorwaarden deze middelen ingezet kunnen worden.