Basisschoolmanagement — Jrg. 26 (maart 2012) Nr. 3

3 “Wat kan ik nog beter doen…”
REDACTIONEEL
Chris Zwart

4 Onderwijskundig leiderschap / Leiding geven aan leerkrachten zodat de leerlingen goede resultaten behalen
LEIDERSCHAP

Brunhilde van der Sluijs & Wijbe Douma
Met dit artikel geven de auteurs een schets van wat onderwijskundig leiderschap is en wat je als schoolleider doet als je onderwijskundig leiding geeft.

12
Varkens worden niet zwaarder door ze te wegen
LEERLINGPRESTATIES
Eric Verbiest
De auteur zet zijn gedachten op papier naar aanleiding van het door Diane Ravitch geschreven boek ‘The dead and life of the great American School system. How testing and choice are undermining education’. New York: Basic Books.

19 Goed en effectief HRM-beleid in het primair onderwijs
PERSONEELSBELEID
Myriam Lieskamp & Rob Vink
Wat is goed en effectief Human Resource Management (HRM)-beleid in het primair onderwijs? Omdat ook het Actieplan Leraar 2020 deze vraag onbeantwoord laat, proberen de auteurs daar in dit artikel antwoord op te geven.

23 Adel verplicht, evenals de Eindtoets
COLUMN
R. de Bruin-Beuning

24 Meldcode kindermishandeling voor het onderwijs
KINDERMISHANDELING
Patricia Ohlsen
Wat moeten leerkrachten doen als zij vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling? Wat moet u als schoolleider geregeld hebben, zodat uw medewerkers zorgvuldig kunnen handelen?

28 Het net sluit zich
COLUMN
Anton Kotte

29 De geschiedenis van het speciaal basisonderwijs / Effectief samen werken aan de kwaliteitsverbetering van een nieuwe onderwijssoort
KWALITEITSVERBETERING
Roger Meijer
Terugkijken op grootschalige kwaliteitsverbetering is zinvol. Wat werkt, wat is bepalend geweest? De geschiedenis van het Speciaal Basisonderwijs geeft hiervoor een bijzondere situatie.

35 Leren innoveren / Een inleiding in de onderwijsinnovatie
INNOVATIE
Jacques Jacobs
De auteur recenseert het onlangs verschenen boek ‘Leren innoveren’ van Eric Verbiest.

37 Do’s & dont’s rondom het leerlingendossier
JURIDISCH
Noortje Janssen
Wij ontvangen vaak vragen over de wijze waarop een leerlingendossier dient te worden ingericht, de manier waarop het leerlingendossier moet worden bewaard en wie toegang mag krijgen tot het leerlingendossier. Deze bijdrage gaat in op de belangrijkste vragen rondom de zeggenschap over de inhoud van het leerlingendossier tegen de achtergrond van de Wet bescherming persoonsgegevens en het daarbij behorende Vrijstellingsbesluit voor scholen. Aan de hand van bijgaande casus worden hieronder een aantal belangrijke vragen behandeld.